Prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije (eng. World Health Organization, WHO) zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga je tjelesno zdravlje jedna od više komponenti koje definiraju zdravlje čovjeka. Zdravo tijelo (tjelesno zdravlje) bi bilo ono koje nije pod utjecajem patoloških preocesa, odnosno bolesti. Za pravovremeno otkrivanje, a samim time i liječenje otkrivenih bolesti potrebno je obavljati periodično (1 godišnje) sistematske liječničke preglede. Sistematski liječnički pregledi bi trebali pravovremeno otkriti eventualnu bolest te njen stadij, odnosno pokazati dali ste tjelesno zdravi ili ne.

Zdravstveni kontinuum

Ako se tijekom sistematskog pregleda otkrije neka bolest ili ukaže neka indikacija moguće bolesti vrše se dodatni specijalistički pregledi. Međutim, ako se na sistematskom pregledu pokaže da niste bolesni, odnosno da ste zdravi, postavlja se pitanje Koliko ste zdravi, odnosno Koja je razina moga tjelesnog zdravlja? Razina tjelesnog zdravlja zavisi o tjelesnoj sposobnosti pojedinih organskih sustava i tijela u cjelini da se suprostavi tjelesnom opterećenju, odnosno da ovisi o razini tjelesne spremnosti – fitnesa pojedinca. Fitnes (engl. Physical Fitness – tjelesna spremnost) prestavlja razinu tjelesne spremnosti čovjeka, a može biti usmjerena prema zdravlju (zdravstveni fitnes, eng. Health-Related Physical Fitness) ili sportskoj izvedbi i radnoj sposobnosti (sportski fitnes, eng. Performance-Related Physical Fitness).

Fitnes Index™ Vam omogućava da izvršite procjenu razine zdravstvenog fitnesa, a samim time i razinu vašeg zdravlja. FitnessIndex™ je standardizirani protokol testova razvijen od strane stručnjaka sa Fitnes učilišta i suradnika s Kineziološkog fakuleta, a procjenjuje stvarnu razinu zdravstvenog fitnesa pojedinca utemeljenim na znanstvenim dokazima.

 Sistematski pregled FI

Sastav tijela

Masna i nemasna masa

 • Postotak masnog tkiva
 • Indeks tjelesne mase
 • Opsezi kukova i bokova
 • BIA
 • Kaliperi
 • Visina i težina

Funkcionalnost

lokomotornog sustava

 • Tjelesno držanje
 • Funkcionalnost pokreta
 • Ravnoteža
 • Analiza pokreta
 • Stabilnost trupa
 • Fleksibilnost

Mišićni fitnes

Mišićno-skeletni sustav

 • Mišićna jakost
 • Mišićna izdržljivost
 • Simetričnost
 • 1 RM
 • 10 RM
 • McGill baterija testova

Kardio fitnes

Kardio-respiratorni sustav

 • Vo2 max
 • Zone intenziteta
 • Testovi opterećenja
 • Progresivni test opterećenja
 • Test razgovorom
 • Step test

Back to Top

2020 © Powered by Fitnes učilište