Fitness index logo-black-powered by

 Fitness Index™ označava brojčano izraženu razinu fitnesa pojedinca temeljenu na analizi komponenti zdravstvenog fitnesa.

 Fitness index™-no gradient

Protokol testiranja

Protokol testiranja se bazira na procjeni zdravstvenog statusa te temeljnih komponenata fitnesa koje imaju izravan utjecaj na zdravlje i kvalitetu života.

Izvještaj

Trener može generirati pojedinačno izvješće za vježbača putem običnog izvješća ili unaprijed definiranog obrasca, sažetak izvješća ili statistički izvještaj koji daje pregled ukupnog rezultata testiranja.

Rezultati

Rezultati koriste za uspješno planiranje, programiranje i kontrolu trenažnog procesa te u svrhu edukacije vježbača o razini svake komponente zdravstvenog fitnesa koja je potrebna za optimalno zdravlje i funkcioniranje.

Zdravstveni status

Zdravstveni status

 Redovita tjelesna aktivnost predstavlja veselje i zdravlje i svaki dan sve više ljudi započinje s aktivnošću. Za većinu ljudi tjelesna aktivnost je vrlo sigurna i bez rizika. Ipak, neki bi ljudi trebali prije uključivanja u napornije vježbanje provjeriti svoje zdravlje. Ako se planirate uključiti u intenzivniju tjelesnu aktivnost od ove koju trenutno provodite, potrebno je odgovoriti na pitanja postavljenih u zdravstvenom upitniku. Ako ste stari između 15 i 69 godina, upitnici za procjenu rizičnih čimbenika za utvrđivanje zdravstvenog fitnesa te upitnik za procjenu rizičnih čimbenika za kardiovaskularne bolesti će vam ukazati da li se prije početka vježbanja trebate posavjetovati s liječnikom. Ukoliko ste stariji od 69 godina i niste redovito aktivni, molimo vas da prethodno kontaktirate liječnika.

 

Sastav tijela

Sastav tijela

Sastav tijela je relativan odnos između masnog i nemasnog tkiva u tijelu. Najčešći razlog za testiranje sastava tijela jest ispomoć u praćenju tjelesne težine ili postotak masti koje osoba gubi kroz program vježbanja na putu prema postizanju željenih ciljeva ili idealne tjelesne težine. Istraživanja pokazuju da veći postotak masti povećava rizik oboljevanja od kroničnih bolesti poput koronarne bolesti srca, dijabetesa i nekih tipova raka. Sastav tijela se može procijeniti na razne načine uključujući mjerenje biološkom impedancijom ili putem opsega na različitih mjestima.

Funkcionalnost

FunkcionalnostFunkcionalnost kao kvalitativna komponenta zdravstvenog fitnesa predstavlja sposobnost učinkovitog obavljanja svakodnevnih aktivnosti kontroliranjem lokomotornog sustava nasuprot djelovanja vanjskih sila. Funkcionalna procjena pokreta predstavlja dijagnostički postupak za procjenu osnovne funkcionalnosti (mobilnosti i stabilnosti) lokomotornog sustava, fleksibilnosti,  ravnoteže, stabilnosti baze trupa te njihove međuovisnosti. Fleksibilnost se odnosi na normalan opseg kroz koji se zglob kreće bez pojave boli. Kako starimo, fleksibilnost može biti odlučujući faktor u izvođenju svakodnevnih aktivnosti. Pokazalo se da se fleksibilnost starenjem smanjuje zbog smanjivanja elastičnosti tkiva i slabljenja zglobova, a to može utjecati na kvalitetu života. Zbog toga što fleksibilnost može varirati od zgloba do zgloba ne postoji jedan test za ukupnu fleksibilnost. Test dohvat iz sjeda (sit and reach) se najčešće koristi za procjenu fleksibilnosti stražnje strane natkoljenice, kuka i donjeg dijela leđa.

Mišični fitnes

Mišićni fitnesTrening mišićne jakosti i mišićne izdržljivosti može izazvati poboljšanje jakosti, nemasne mase i gustoće kostiju. Mišićna jakost se može procijeniti korištenjem neke vrste Repetition Maximum testa (1-RM, 5-RM or 10-RM) kroz različite vježbe koje uključuju velike mišićne grupe. Potisak s ravne klupe i čučanj su testovi koji se često koriste za procjenu jakosti. Izbor testa se radi s obzirom na sposobnosti i iskustvo vježbača. Mišićna izdržljivost predstavlja sposobnost opetovanog ispoljavanja sile kroz određeni vremenski period bez pojave umora. Mjerenje mišićne izdržljivosti uključuje testove koji se izvode s vlastitom težinom do otkaza. Testovi koji se koriste za procjenu mišićne izdržljivosti su sklek test (za procjenu izdržljivosti gornjeg dijela tijela) i izdržaj u čučnju uza zid (za procjenu izdržljivosti donjeg dijela tijela). Mišićni fitnes  = (Bench press + Leg press + Sklek test +Čučanj test + Mc-Gill’s test)/5

[/small_last]

Kardio fitnes

Kardio fitnes

Kardio fitnes ukazuje na funkcionalne sposobnosti srca, pluća i mišića s obzirom na zahtjeve specifičnih aktivnosti poput trčanja ili bicikliranja. Primitak kiska je pokazatelj razine kardio fitnesa nekog pojedinca. Na temelju informacija o primitku kisika moguće je definirati inicajlno opterećenje treninga, pa čak i kalorijsku potrošnju te osobe. Za procjenu primitka kisika se koriste jednostavni step testovi ili submaksimalni testovi na traci ili biciklu. Podaci se dobivaju na temelju frekvencije srca.

Fitness Index™

Fitness index™

FitnessIndex™ označava brojčano izraženu razinu fitnesa pojedinca temeljenu na analizi komponenti zdravstvenog fitnesa. Nakon provedenog standardiziranog protokola testova dobiju se rezultati za svaku komponentu koji se uspoređuju sa normativnim vrijednostima te se vrednuju ocjenama 1-5. Aritmetička sredina rezultata svih komponenata predstavlja stvarnu razinu zdravstvenog fitnesa – FitnessIndex™.

Osim brojčanog rezultata nakon protokola dobiju se informacije o tome da li je prije uključivanja u tjelesnu aktivnost potrebna lječnička potvrda, te da li je za neku komponentu zdravstvenog fitnesa potrebno preporučiti konzultacije sa drugim stručnjacima ili bi ta komponenta sa najslabijim rezultatom treba biti prioritet pri definiranju treninga. Na kraju, kod viših rezultata definira se da li je potreban napredak ili samo održavanje određene komponenate.

Ovaj postupak predstavlja sustavan i sveobuhvatan pristup koji pomaže u odabiru vježbi koje pojedinac smije izvoditi, koliko često bi trebao vježbati te kojim trajanjem i intenzitetom kako bi postigao optimalni napredak u svim komponentama fitnesa

Edukacija za Fitness Index operatera

Back to Top

2022 © Powered by Fitnes učilište