Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Fitness Index franšize je način dokazivanja sadašnjim i potencijalnim klijentima te drugim strukama da će usluga u fitnes centrima zadovoljiti njegove zahtjeve prema kvaliteti. Dobro razvijen i održavan sustav upravljanja kvalitetom ima pozitivan doprinos na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući:

zadovoljstvo i povjerenje klijenata- vjernost, ponavljanje i učvršćivanje posla, brzi odgovori na tržišne mogućnosti
sveukupne rezultate i sposobnosti – bolja kvaliteta usluge, bolja radna učinkovitost, manji broj grešaka, manji troškovi i sl.

FITNES CENTAR

zadovoljava kriterije kvalitete
nudi programe zdravstveno usmjerenog vježbanja
informira polaznike o zdravstvenim učincima pojedinih programa
 prostorni uvjeti su adekvatni za provođenje programa
od korisnika s visokim rizikom se zahtjeva liječnički pregled prije uključivanja u programe
preporučuje programe korisnicima prema njihovom inicijalnom stanju
periodično anketira korisnike o zadovoljstvu uslugom

PROGRAM

koristi zdravlju
ima definiran cilj
utvrđuje moguće zdravstvene rizike te utječe na njihovo minimiziranje
provodi periodičnu provjeru razine forme

INSTRUKTOR

je formalno obrazovan
se trajno stručno usavršava

je završio specijalizaciju za Fitness index operatera ili FitLab experta
ima definiran plan i program vježbanja
ima pisana uputstva za provođenje programa

je u kontaktu s liječnikom opće prakse

Stvarna vrijednost programa grupnog fitnesa

Koja je stvarna vrijednost programa grupnog fitnesa?

Da bismo odgovorili na to pitanje potrebno je točno definirati fitnes kao stanje i fitnes kao uslugu u fitnes centru. Fitnes kao stanje definiramo kao skup svojstava koje ljudi imaju ili postignu u odnosu na sposobnost obavljanja tjelesne aktivnosti. Prema tome, program grupnog fitnesa vrijedi onoliko koliko utjeće na razvoj temeljnih komponenti zdravstvenog fitnesa poštivajući temeljne zakonitosti kinezioloških transformacijskih procesa minimizirajući rizike od povreda.

Primjer vrednovanja programa grupnog fitnesa Napredak grupni fitnes

Fitness Index™ franšiza

 • podizanje kvalitete usluge
 • dodatna vrijednost
 • standardizacija poslovanja
 • stručno usavršavanje
 • umrežavanje i zajednička promocija
 • vrednovanje utjecaja programa
 • suradnja sa zdravstvom
 • tjelesno vježbanje na recept

Nositelji projekta

Matija Dunaj, prof.

Ravnatelj Fitnes učilišta, diplomirani profesor kineziologije, smjer OKT-Fitnes i licencirani ACSM Health Fitness Specialist. Član je American College of Sports Medicine te suosnivač i glavni tajnik Hrvatske udruge za fitnes i zdravlje. Sudionik velikog broja seminara i konvencija iz područja fitnesa i obrazovanja u zemlji i inozemstvu.

  Prof.dr.sc.Stjepan Heimer

  Redoviti profesor u trajnom zvanju fiziologije sporta i sportsko-rekreacijske medicine na Kineziološkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu.

  Sudionik u brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja kineziologije i fiziologije sporta, a posebno u istraživanjima o utjecaju sportsko-rekreacijskih aktivnosti na psihosomatski status i zdravlje odraslih.

   Back to Top

   2020 © Powered by Fitnes učilište