Fitness index™ naslovna FItLabaFitLab je privatni edukativno-istraživački centar koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života građana Republike Hrvatske vrednovanjem programa fitnesa i njihovom usmjeravanju ka zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti. FitLab je integrirani projekt Fitnes učilišta u kojem polaznici uče i proučavaju temeljne zakonitosti transformacijskih procesa na ljudskom organizmu.

Edukacija

FitLab eksperti

  • vrhunski stručnjaci iz područja zdravstvenog fitnesa

Fitness Index™ operater

  • formalno obrazovana osoba
  • poznaje standardizirani postupak
  • poznaje zdravstveni fitnes

Edukacija javnosti

  • zdravstveno usmjereno vježbanje
  • važnost procjne razine zdravstvenog fitnesa
  • smjernice za zdravstveni fitnes
  • popis centara za standardiziranim programima
Istraživanje

Razvoj i istraživanje standardizirane baterije testova za procjenu stvarne razine fitnesa

Procjena stvarne vrijednosti utjecaja programa fitnesa na komponente zdravstvenog fitnesa i kvalitetu života
Istraživanja o tjelesnoj aktivnosti i njezinog utjecaja na morbiditet i mortalitet, kao i prevencija kroničnih bolesti
Pokrenuti standardizirani postupak za prikupljanje podataka koji će omogućiti precizniju analizu pružene usluge što dovodi do bolje operativne učinkovitosti, smanjenja rizika i racionalizacije troškova fitnes centara
 Pokrenuti stručni časopis iz područja zdravstvenog fitnesa dostupan široj javnosti

Standardizirani postupak prikupljanja podataka

Standardizirani postupak za prikupljanje podataka omogućuje precizniju analizu pružene usluge što dovodi do bolje operativne učinkovitosti, smanjenja rizika i racionalizacije troškova fitnes centara.

Javno djelovanje

 
 
Politika

Poticati javno-zdravstvene aktivnosti s ciljem promocije ZUV
Potaknuti uključivanje obrazovanja o tjelesnoj aktivnosti u školovanje zdravstvenih kadrova
Unaprijediti primarnu zdravstvenu prevenciju

Praksa

Standardizacija usluge u fitnes centrima
Razvoj standardiziranog protokola za procjenu stvarne razine zdravstvenog fitnesa

Dodjeljivanje znaka kvalitete putem Franšiznog poslovanja fitnes centrima koji su zadovoljili standarde

Edukacija liječnika o važnosti propisivanja ZUV radi prevencije KNB

Edukacija fitnes profesionalaca o upravljanju procesom vježbanja prema standardima kvalitetne i odgovorne usluge

Uključiti područja za praćenje tjelesne aktivnosti pacijenata i spremanje medicinskih i zdravstvenih podataka u elektronskom obliku

Komunikacija i partnerstvo

Razvoj međusektorske suradnje i partnerstva između zdravstvenog i fitnes sektora na pitanjima prevencije kroničnih nezaraznih bolesti (KNB)

Promocija ZUV u javnosti

Promocija primjera dobre prakse

Znanost

Procjena stvarne vrijednosti utjecaja programa fitnesa na komponente zdravstvenog fitnesa
Istraživanja o tjelesnoj aktivnosti i njezinog utjecaja na morbiditet i mortalitet, kao i prevencija kroničnih bolesti
Pokrenuti standardizirani postupak za prikupljanje podataka koji će omogućiti precizniju analizu pružene usluge što dovodi do bolje operativne učinkovitosti, smanjenja rizika i racionalizacije troškova fitnes centara
Pokrenuti stručni časopis iz područja zdravstvenog fitnesa dostupan široj javnosti

Back to Top

2020 © Powered by Fitnes učilište