fbpx

Prevencija i rehabilitacija
sportskih ozljeda

Modul 6

Početak modula

10.02.2018. i 11.02.2018.

Trajanje modula

Trajanje: 2 vikenda
Broj sati: 24 sata

Preostalo mjesta

Ograničen broj polaznika
Preostalo još 12 mjesta

Nastava i materijali

Redovna nastava
Prezentacije

O modulu

Cilj modula je fitnes profesionalce upoznati s osnovnim postavkama prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda. Kako bi se trening efekti mogli ostvariti potrebno je trenirati s visokim intenzitetom a takav trening povećava i rizik od mogućih ozljeda. Da bi sportaš mogao konstantno napredovati potrebno je u program uključiti pravilnu periodizaciju kao i određene vježbe koje će prevenirati ozljede. Polaznici ovog modula naučit će na koji način u program uključiti prevencijske vježbe ovisno o kritičnim regijama tijela za pojedini sport. Osim učenja integracije prevencijskih vježbi u program treninga, polaznici stječu i osnovna znanja o testovima koji mogu detektirati ili sugerirati na povećanu mogućnost za ozljedom. Također, polaznici stječu i znanja o aktivnostima koje slijede nakon što se ozljeda dogodi i o načinima rehabilitacije sportskih ozljeda.

Ishodi učenja

Mehanizmi ozljeda

Tretman ozljeda: ramena, rotatorne manšete, lakta, karpalni tunel, bol u donjem dijelu leđa, koljeno, gležanj, tendinitis Ahilove tetive i lakta

Određivanja faktora rizika koji mogu utjecati na ozljedu

Kako uključiti u program vježbe koje smanjuju rizik od ozljeda i koje potpomažu oporavak

Klasifikacija ozljeda: makro-trauma, dislokacija, subluksacija, istegnuće, kontuzija, mikrotrauma

Objasniti ljestvicu za istegnuće ligamenata (minimalno-umjereno-značajno) i postupke ovisno o razini

Kako prepoznati rizičnost za ozljedom kod sportaša. Sastavljanje mogućeg upitnika koji bi mogao uputiti na potencijalne rizike

Uloga trenera u prevenciji ozljeda (ispravljanje obrasca kretanja i sl.)

Što raditi u slučaju kada je riječ o nekoj postojećoj ozljedi (pre-existing)

Koliko fleksibilnost i foam rolling smanjuju rizik od ozljeda

Za koga je ovaj modul

Ovaj modul je za osobne i kondicijskie trenere jer pruža detaljan uvod u same mehanizme i tretmane oziljeda. Znanja o mahanizmima ozlijeda veoma su važna jer je za osobnog trenera nužno da komunicira sa ostalim stručnjacima vezanim za prevenciju i rehabilitaciju na primjeren način. Svaki polaznik modula dobit će znanja o klasifikaciji ozljeda: makro-traumama, tipičnim ozljedeama po sportovima, objasniti ozljede po fazama (od nastanka do oporavka), prenaprezanje-ozljeda-oporavak tkiva-povratak u trening. Koristeći stečena znanja polaznik ovog modula veoma efikasno će znati kako dugoročno održavati klijente i kako unaprijediti kvalitetu usluge koja im se pruža. Ovaj modul nije namijenjen samo osobnim trenerima već i samim fizioterapeutima koji aktivno rade sa sportašima.

Prijava na modul

    Cijena modula

    1.200,00 kn

    Svi polaznici na kraju modula dobivaju certifikat Prevencija i rehabilitacija sportskih ozlijeda.

    Modul je dio programa usavršavanja za osobnog i kondicijskog trenera.