Mirna Radojičić, prof.

Programiranje grupnog programa uz glazbu

Profesor Kineziologije i Reebok master trainer. Od 1999.god radi kao instruktor u Aerobik centru ”Mgm” gdje od 2004.god. predaje u internoj ”pačić” školi za edukaciju instruktora. Stalni je prezenter na Reebok body art konvenciji te na ostalim konvencijama u Hrvatskoj ( Osijek, Split). 2007.godine postaje vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu predavajući na kolegijima Atletika i Rekreacija. Trenutačno radi kao profesor redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u II.Gimnaziji u Zagrebu.

Igor Čerenšek, B. A. psiholog.

Komunikologija

Diplomirao psihologiju na University of Minnesota u SAD-u 2007. Hrvatski Olimpijac iz Atene 2004. godine. Hrvatski reprezentativac u plivanju gotovo 10 godina, višestruki državni rekorder i prvak. Na studiju se usmjerio na stres managenet, savjetovanje, wellbeing, komunikaciju i psihologiju sporta, te je nekoliko godina za redom svrstan na dekanovu listu najuspješnijih studenata

Ana Matejak, prof.

Metodika grupnog fitnesa uz glazbu

Diplomirani profesor Kineziologije, licencirani TRX SPORT MEDICINE instruktor te licencirani ZUMBA fitness instruktor. Reebok ambasador, suradnik Men’s Health časopisa za područje fitnessa, organizator internacionalne BODY ART aerobics convention. Prezenter na mnogim domaćim i stranim konvencijama.

Goran Sajko, prof.

Osnove individualnog poučavanja

Diplomirao 1998. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s usmjerenjem na osnovne kineziološke transformacije i kineziološku rekreaciju. Od završetka fakulteta do danas radi kao osobni kondicijski trener s brojnim klijentima iz poslovnog, političkog i estradnog svijeta, te vrhunskim sportašima. Od 2008g. gostuje kao predavač na domačim i inozemnim konvencijama.

Zlatan Spiridonović. prof.

Stručni voditelj grupnog programa

profesor Kineziologije, bivši profesionalni plesač (kazalište Komedija, Histrioni, Tala plesni centar….) koji već 20 godina radi kao trener i prezenter grupnih programa uz glazbu, te fitnes i osobni trener. Između ostalih stručnih kompetencija licencirani je Trx trener, Bosu-a, Zumba-e te Spinning-a kojeg trenutno vodi u Mofit fitness klubu. Zlatan je jedan od osnivača i predavač na Fitnes Učilištu. Također vlasnik je i koordinator G-divisiona.

Asja Petersen

Voditelj programa za instruktore Pilatesa

Asja Petersen je verificirani međunarodni Pilates instruktor i edukator. Ujedno je i pokretač trenda vježbanja autentične Pilates tehnike u Hrvatskoj i vlasnica studija s najdužom tradicijom vježbanja Pilates kod nas. Utemeljiteljica je i predsjednica udruge Pilatesa instruktora u Hrvatskoj te članica krovne međunarodne udruge Pilates Method Alliance.

Davor Emeršić, prof.

Metodika kardiorespiratornog treninga

Profesor Kineziologije, dopunska stručna kvalifikacija za rad u osnovnim kineziološkim transformacijama – fitnes. Na Kineziološkom fakultetu se posvetio pisanju stručnih i znanstvenih radova. Radi u Play fitness centru kao osobni trener i licencirani TRX Group Suspension trener. Radi povremeno kao vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na predmetu okt–fitnes. Član je skupštine HUFZ.

Marija Andrijašević, dipl. ing.

Životni stil- upravljanje i promjene

Diplomirala na Prehrambeno Biotehnološkim fakultetu 2006, apsolventica na Kineziološkom fakultetu-odjel za izobrazbu trenera (smjer fitness). Radi kao Fitness group direktor kao i koordinator grupnih programa u Vita fitness and Spa (te lokacijama Hypo, City fitness te Aquila Vip –prvi korporativni fitness u Hrvatskoj). Dugogodišnji instruktor grupnih programa te certificirani insruktor trx, bosu, zumba b1…. Organizator brojnih konvencija, workshopova, aerobic marathona te je također međunarodni fitness prezenter.

Prof. dr. sc. Stjepan Heimer

Principi vježbanja fitnesa i zdravlja

Redoviti profesor u trajnom zvanju fiziologije sporta i sportsko-rekreacijske medicine na Kineziološkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Sudionik u brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja kineziologije i fiziologije sporta, a posebno u istraživanjima o utjecaju sportsko-rekreacijskih aktivnosti na psihosomatski status i zdravlje odraslih. Potaknuo i vodio više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iz područja fiziologije sporta i javnog zdravstva. U zemlji i inozemstvu objavio više od 150 znanstvenih i stručnih radova.

Mario Valentić, prof.

Životni sti- upravljanje i promjene

Mario je po struci profesor fizičke kulture sa stručnim usmjerenjem “Fizička priprema sportaša”. Već dugi niz godina sastavni i neizostavni dio fitness i body & mind scene u regiji, ali i jedan od najznačajnih promotora zdravog života u Hrvatskoj. Licencirani je instruktor Pilatesa i osobni kondicijski trener; sudionik brojnih domaćih i stranih konvencija, seminara fitness kampova i radionica.

Marko Črljenec, prof.

Metodika treninga s opterećenjem

Diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje Osnovne Kineziološke Transformacije (Fitnes). Certificirani CrossFit Level 1, CrossFit Kids i CrossFit Movement and Mobility trener. Trenutno radi kao affiliate manager i glavni trener u CrossFit Superbia i osobni trener. Organizator nekoliko natjecanja u funkcionalnom fitnessu, te se i sam redovito natječe na CrossFit natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Marija Jurina, mag. cin.

Planiranje grupnog fitnesa uz glazbu Metodika treninga Pilatesa

Rođena 07.05.1986., u Zagrebu. Magistra kineziologije sa usmjerenjem fitnes. Od početka studija je demonstrator na kolegiju Aerobika te se uz studij usavršava na raznim fitnes konvencijama i kongresima u Hrvatskoj i izvan granica te radeći u fitnes centrima. Nakon što je diplomirala dobiva naziv vanjskog suradnika na Kineziološkom fakultetu za aerobiku i grupne programe, Stručnom studiju za izobrazbu trenera u Zagrebu.

Mirna Hajnic, mag. cin.

Metodika grupnog fitnesa uz glazbu

Diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje Fitnes. Natjecateljski se bavila akrobatskim rock’n’rollom te je kao član reprezentacije Republike Hrvatske sudjelovala na svjetskim i europskim prvenstvima te je sa svojim plesnim partnerom, kao i u sklopu juniorske i seniorske formacije, osvajačica mnogih medalja. Uz studij, usavršava se radom u raznim Fitnes centrima te na konvencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Tomislav Biščan, prof.
Diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu sa usmjerenjem iz kondicijske pripreme sportaša. Bivši klizački reprezentativac, rekreativno zainteresiran za gimnastiku i borilačke vještine. Dugogodišnji je kondicijski trener Hrvatske reprezentacije u umjetničkom i sinkroniziranom klizanju, a kada nije na ledu, radi kao osobni fitnes i kondicijski trener sa brojnim sportašima i rekreativcima u svom klubu Training Spot.…
Jozo Grgić, mag. cin.

Metodika treninga s opterećenjem

Magistar kineziologije s usmjerenjem iz kondicijske pripreme sportaša i American College of Sports Medicine Certified Personal Trainer. Autor znanstvenih radova objavljenih u Journal of Fitness Research i Journal of Strength & Conditioning Research. Vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu na predmetu Teorija i metodika treninga. Od 2015. je zaposlen na Fitnes učilištu gdje je predavač na programu Instruktor fitnesa u teretani.

Ivana Bilan, bacc.cin.

Programiranje grupnog programa uz glazbu

Diplomirala na KIF-u u Splitu, smjer kineziterapija.
Dugogdišnji instruktor grupnih programa (18 god) i vlasnik aerobic i pilates studija Body art.
Suradnik Slobodne dalmacije za područje fitnesa i zdravlja.
Licencirani instruktor Ground force method level 1.
Koordinator Fitnes učilišta za Split i predavač na programu za instruktore grupnog fitnesa uz glazbu.

Marija Stipičić, bacc.cin.

Metodika treninga Pilatesa

Diplomirala na Likovnoj Akademiji, profesorski smjer. Na Kineziološkom fakultetu završila Stručni studij smjer Kineziterapija. Kao instruktor grupnih programa radila u svim većim aerobic/fitnes centrima u Splitu. Vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu u Splitu, smjer Kineziterapija. Od 2016.godine predavač na Fitnes učilištu na Pilates programu.

Fedor Kulušić, mag.cin.

Metodika treninga s opterećenjem

Diplomirao na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2013. godine. Kao apsolvent počinje raditi u Core gym-u kao voditelj individualnih i grupnih treninga. Voditelj Men’s Health fitness izazova 2012. i 2013. godine. Od 2015. radi kao kondicijski trener u omladinskom pogonu HNK Rijeka. Trenutno radi kao osobni kondicijski i fitnes trener sa sportašima i rekreativcima. Od 2016. godine dio je predavačkog tima Fitnes učilišta u Rijeci.

Jennifer Glumac

Metodika treninga Pilatesa

Veliki dio života kontinuirano provodi u sportu i svijetu fitnessa i sportske rekreacije.

Jennifer je apsolvent na smjeru Fizička priprema sportaša. Certificirana međunarodna instruktorica Pilatesa već 10 godina s iskustvom vođenja treninga preko 15 godina. Urednica je kolumne, dugogodišnji predavač na području Pilatesa, organizatorica mnogobrojnih konvencija.

Svoje znanje kontinuirano usavršava i nadopunjuje na mnogim konvencijama i radionicama u Hrvatskoj i u inozemstvu (London, New York, Toronto,…).

2009. godine otvara svoj vlastiti studio AEROBIC I PILATES STUDIO ENERGY FIT, a od 2015. je u timu predavača Fitnes učilišta u Rijeci.

Aleksandar Miketa, viši fizikalni terapeut

Metodika treninga s vanjskim opterećenjem

Aleksandar Miketa rođen je u Banjoj Luci 1977. godine. Srednju medicinsku školu završava u Rijeci te studij za višeg fizikalnog terapeuta pri Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Nositelj je crnog pojasa 3. Dan Takemusu Aikido, osnivač i glavni instruktor Takemusu Aikido kluba Rijeka.
Svoje znanje nadopunjuje stalnim edukacijama.
Od dodatnih sportskih edukacija spominje Hard Kettlebell Chalenge HKC, Russian Kettlebell Certification RKC, SFG 2, Prasara Yoga, Clubbell, Primal Move/ Ground Force Method.
Nacionalni instruktor za Ground Force Method i Senior Kettlebell instruktor pri Strength Matters organizaciji. Od 2015. godine predavač na Fitnes učilištu na programu za instruktora fitnesa u teretani. Sretno i veselo oženjen te zajedno sa suprugom vodi Centar Miketa.