fbpx
fitnes uciliste logo

Partner kongresa

polleosport logo za kongres

Davor Plavec

Prof.dr.sc. Davor Plavec, dr.med., specijalist medicine rada i sporta, je voditelj Znanstveno-istraživačkog odjela Dječje bolnice Srebrnjak (do ožujka 2020. član uprave Dječje bolnice Srebrnjak), Klinike za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta JJ Strossmayer, Osijek.
Prof. Davor Plavec rođen je u Zagrebu 1962. godine, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju te završio Medicinski fakultet kao 4. u klasi.
Sudionik je Domovinskog rata od srpnja 1991. te nosilac Spomenice domovinskog rata 1991.

Prvi dio svog radnog vijeka proveo je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, gdje je magistrirao (1991), doktorirao (1999) te završio specijalizaciju. Od 2005. godine radi kao član uprave u Dječjoj bolnici Srebrnjak gdje je uspješno vodio projekte informatizacije bolnice (prva potpuno informatizirana bolnica u RH), te projekt uvođenja najviših standarda kvalitete (2013. prva javna zdravstvena ustanova s ISO 9001 standardom te 2019. prva javna zdravstvena ustanova s međunarodnim akreditacijskim standardom DIAS za cjelokupnu djelatnost bolnice). Radio je kao konzultant i na projektima razvoja i implementacije Nacionalnih zdravstvenih informatičkih sustava Armenije i Kazahstana. Također je član najužeg tima koji je osmislio i dobio financiranje najvećeg i najsloženijeg infrastrukturnog projekta u znanosti i zdravstvu „Dječjeg centra kompetencije u translacijskoj medicini (CCTM)“ Dječje bolnice Srebrnjak financiranog od strane EU u vrijednosti od 60 milijuna EUR.
Nastavnu aktivnost započinje kao docent 2009. godine, a danas je redoviti je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Nositelj je kolegija Životni i radni okoliš i alergijske bolesti na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, a suradnik u nastavi na kolegijima Medicina rada, Klinička farmakologija i Basic of Pediatric Allergy (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Predavač je na stručnim poslijediplomskim studijima Medicina rada i sporta te Alergologija i klinička imunologija. Mentor je doktorandima te specijalizantima u programu specijalizacije medicine rada i sporta. Područja njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su alergijske i bolesti dišnog sustava te medicina rada i sporta. Nositelj je i voditelj istraživačkog projekta ranog otkrivanja kronične opstruktivne plućne bolesti, suradnik na 5 EU znanstveno-istraživačka projekta iz programa FP7, HORIZON2020 i IRI te je bio voditelj ili istraživač na većem broju istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Aktivni je član velikog broja nacionalnih i međunarodnih stručnih društava te u više mandata i član uprave istih.
Član je uredničkog odbora više eminentnih svjetskih znanstvenih časopisa (PLOS One, Medicine, PeerJ, JOMH,…), te je do sada je objavio više poglavlja u knjigama te više od 250 radova koji su citirani više od 2200 puta.

Vježbanje nakon COVID-a?

Na ovoj radionici saznat ćete:

  • Covid 19 – akutni utjecaj na zdravlje
  • Covid 19 – potencijalni dugoročni utjecaj na zdravlje
  • Tjelesna aktivnost, tjelesno vježbanje i Covid 19
  • Kako krenuti s vježbanjem nakon oporavka
  • Dugoročne posljedice Covida 19 i prilagodba vježbanja

DVORANA 1

PETAK 16:00-16:45

Lokacija

SPARTA GYM & SPA Rotor

Adresa: Riječka ulica 10, Zagreb