fbpx

3. Konferencija Zdravstvene kineziologije

 

Postrehabilitacijski kineziološki programi za unapređenje funkcije mišićno-koštanog sustava

Zagreb

Datum konferencije

Subota, 19. listopada 2019.

Mjesto održavanja

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Dr. Andrija Štampar

Slobodnih mjesta

100

Predavanja

Teorijska predavanja i radionica

O konferenciji

Bolesti i ozljede mišićno-koštanog sustava (MKS) među najčešćima su u životu modernog čovjeka. Mišićno-koštana stanja glavni su teret za pojedince, zdravstvene sustave i sustave socijalne skrbi s prevlada-vajućim neizravnim troškovima.
Fizioterapijski rehabilitacijski postupci imaju za cilj oporaviti uslijed bolesti ili ozljeda narušenu strukturu i funkciju zahvaćenih dijelova MKS i osposobiti pacijenta za izvođenje temeljnih motoričkih funkcija.
Po završetku rehabilitacijskih tretmana, pacijenti su u pravilu prepušteni sami sebi da održavaju i unapređuju svoje motoričke sposobnosti. Upravo zbog velikog broja takovih radno sposobnih osoba, ali i starijih, društva Sporta za sve i fitnes centri trebaju osoposobiti svoje kadrove i infrastrukturu za ponudu ciljanih rekreacijskih kinezioloških programa za unapređenje motoričkih sposobnosti u cilju olakšanja svakodnevnih i profesionalnih fizičkih poslova, smanjenja zdravstvenih poteškoća i troškova te unapređenja kvalitete života.
Ponuda ciljanih rekreacijakih kinezioloških programa, centrima omogućuje podizanje kvalitete usluga, a time i bolji položaj na tržištu sportsko-rekreacijskih ponuda.

Liječnici i fizioterapeuti dobivaju bodove sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore fizioterapeuta.

O organizatorima

Fitnes učilište je prvo privatno učilište koje u svojoj ponudi ima programe formalnog obrazovanja iz područja fitnesa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Fitnes učilište je prva obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je svoje programe uskladila sa Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) u području fitnesa. Svojim djelovanjem Fitnes učilište nastoji promovirati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje kao sustavan i sveobuhvatan pristup upravljanju procesom vježbanja s primarnim ciljem zaštite i unaprijeđenja zdravlja. www.fitnes-uciliste.hr

Voditelj je i pratitelj građana grada Zagreba na putu ostvarenja zdravlja kao „stanja potpunoga tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti“. Naša je vizija, kao jednog od centara medicinske izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, biti najbolja javnozdravstvena ustanova u široj regiji, a naša misija očituje se u pružanju usluga iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti. www.stampar.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je vodeća javnozdravstvena ustanova u zemlji i regiji. Na takvu viziju razvoja obvezuje nas mjesto i uloga koju Zavod ima u okviru i izvan okvira zdravstvenog sustava naše zemlje, a omogućuje je visoka razina znanja, stručnosti i predanosti poslu naših stručnjaka, znanstvenika i djelatnika. Ovakvoj viziji razvoja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo utrla je put njegova duga povijest postojanja. Temeljna nam je misija omogućiti jasno i učinkovito prepoznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i anticipaciju budućih trendova te osigurati preduvjete za učinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije.www.hzjz.hr

ZSSR „Sport za sve“ zauzima stav da je sportska rekreacija nužna potreba suvremenog čovjeka, posebice u urbanim sredinama. Pokret „Sport za sve“ je primarna društvena kategorija u osmišljavanju stvaralačkog načina i stila života, očuvanju svekolikog zdravlja i primarne realizacije ljudske potrebe za kretanjem, fizičkom aktivnošću i igrom; te prema stupnju organiziranosti, bogatstvu aktivnosti i broju obuhvaćenog stanovništva, danas mjerimo kulturno-civilizacijski doseg nekog društva ili neke sredine. ZSSR „Sport za sve“ se zalaže za povezivanje sustava zdravstva, mjesne samouprave te SPORTA ZA SVE i tjelesnog vježbanja u užem smislu, u životu Grada. www.sportzasve-zagreb.hr

Raspored konferencije

Subota od 9:30 do 13:00 sati

1. Kronične bolesti i ozljede mišićno-koštanog sustava – javno-zdravstveni aspekt (prevalencija, bolovanja, teret) – Doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr- med.

2. Utjecaj imobilizacije i dugotrajnog mirovanja na strukturu i funkciju MKS – Maja Par Puhovski, dr. med.

3. Učinci postrehabilitacije MKS u obnovi struktura i unapređenju motorike – Prof. dr. sc. Stjepan Heimer, dr. med.

11:00-11:30h - Pauza za kavu

4. Uloga fizioterapijskih postupaka u ranoj rehabilitaciji – Katarina Ivanković, mag. physioth.

5. Stabilizacijska funkcija trupa u postrehabilitacijskim kinezio-loškim programima – Prof. dr. sc. Jelena Paušić, prof.

6. Novi trendovi - Od fizioterapije i rehabilitacije prema kineziološkim programima za unaprijeđenje funkcije MKS – Prim. Vlasta Brozičević, dr med.

13:00-13:30h - Pauza za ručak

RASPRAVA I SMJERNICE ZA REALIZACIJU PROJEKTA

1. Edukcija fizijatara, fizioterapeuta i kineziologa za holistički pristup rehabilitaciji i unapređenju funkcije MKS

2. Razvoj sustava suradnje fizioterapije i kineziologije

Panelisti: Doc.dr.sc. Krunoslav Capak, Prof.dr.sc. Antoinette Kaić-Rak, Dr. Maja Par Puhovski , Matija Dunaj, prof.,

RADIONICA

Holistički postrehabilitacijski programi sportske rekreacije i fitnesa Voditelji: Snježana Beri, prof., K. Ivanković, mag. physioth.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 1. Snježana Beri, prof., predsjednica
 2. Matija Dunaj, prof.
 3. mr. sc. Hrvoje Radašević, prof.
 4. Prim. dr. Branislava Resanović
 5. Josip Tus, prof
 6. Mihaela Vodelšek

PROGRAMSKI ODBOR

 1. Prof. dr. sc. Stjepan Heimer, predsjednik
 2. Prim.dr. Vlasta Brozičević
 3. Doc. dr. sc. Krunoslav Capak
 4. Prof. dr. sc. Antoinette Kaić Rak
 5. Dr. Maja Par Puhovski
 6. Dr. Zvonimir Šostar

Lokacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Mirogojska 1610000 Zagreb
Tel: +385 1 4696 177
Gsm: +385 91 4678 006
Email: [email protected]

Prijava na konferenciju

  Ime i prezime*

  Email*

  OIB*

  Napomena

  Nakon slanja ispunjene prijave primit ćete mail s uputama za uplatu kotizacije.

  Kotizacija

  350,00 kn

  Molimo vas da se prijavite i uplatite kotizaciju od  350,00 kuna najkasnije do 10. listopada 2019.

  Prijave na obrascu poštom ili elektronskom poštom na adresu:

  MEDEK SPORTJ.D.O.O.  10000 Zagreb,Vranovinski ogranak I.6

  e-mail: [email protected]

  Uplata kotizacije s imenom i OIB-om* na bankovni račun:

  Bankovni račun: MEDEK SPORT

  IBAN: HR 6323600001102654011

  HR 99  S naznakom: za konferenciju ZK

  Organizator osigurava:

  •  Osvježenje u pauzama i ručak.
  • Zbornik predavanja