fbpx

O NAMA

VIZIJA: Poduprijeti društvo u ostvarivanju više razine zdravstvenog fitnesa i bolje kvalitete života

MISIJA:

 

Postati vodeći zagovornik unaprijeđene razine zdravstvenog fitnesa i kvalitete života edukacijom kadrova u fitnesu i zdravstvenih djelatnika, usmjeravanjem pružatelja fitnes usluga u provođenju zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te informiranjem javnosti o preventivnim učincima tjelesnog vježbanja temeljenim na znanstvenim dokazima

Vrijednosti: izvrsnost, profesionalnost, usmjerenost ka polaznicima, etičnost

Upoznajte Fitnes učilište

vodeću ustanovu za obrazovanje kadrova u fitnesu.

Fitnes učilište je prvo privatno učilište koje u svojoj ponudi ima programe formalnog obrazovanja iz područja fitnesa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Fitnes učilište je prva obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je svoje programe uskladila s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) u području fitnesa.

Programe vode profesori s dugogodišnjim praktičnim iskustvom i iskustvom poučavanja. Predavanja se održavaju u moderno opremljenoj učionici, a praktična nastava u vodećim fitnes centrima s kojima učilište surađuje. Upoznajte ljude koji stoje iza Fitnes učilišta.

 

Fitnes učilište je prva obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je svoje programe uskladila sa Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) u području fitnesa.

EQF je zajednički europski referentni okvir koji povezuje nacionalne kvalifikacijske sustave, djeluje kao prevoditeljski alat – osigurava lakše razumijevanje i ‘čitanje’ kvalifikacija kroz različite zemlje i sustave u Europi. On ima dva opća cilja: promicati mobilnost stanovnika među zemljama i poticati cjeloživotno učenje.

Uvođenje kompetencijskog pristupa i naglašavanje ishoda učenja mijenja pristup dosadašnjem planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog procesa, a predstavlja osnovu za uvođenje svake pojedine kvalifikacije, što vodi ka kvalitetnijem povezivanju potreba tržišta rada s provođenjem školskih i obrazovnih programa te u vrjednovanju svih ishoda učenja.

fitnes uciliste o nama
fitnes uciliste o nama