fbpx

5. Konferencija Zdravstvene kineziologije

 

STRATEŠKI OKVIR RAZVOJA ZDRAVSTVENE KINEZIOLOGIJE

Zagreb

Datum konferencije

Subota, 28. listopada 2023. u 9:00h

Mjesto održavanja

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Dr. Andrija Štampar

Slobodnih mjesta

27

Zbornik

Osiguran Zbornik konferencije

O konferenciji

Zdravstvena kineziologija je znanstveno, stručno i organizacijsko područje koje povezuje javno zdravstvo, medicinu i kineziologiju u cilju zaštite i unapređenja zdravlja i kvalitete života primjenom tjelesne aktivnosti i vježbanja.

Ključne poruke povezivanja kineziologije i javnog zdravstva:

• Visoka učestalost tjelesne neaktivnosti s posljedicama narušavanja zdravlja i okoliša te dokazi o učinkovitosti strategije promicanja tjelesne aktivnosti, čine ovaj problem globalnim prioritetom javnog zdravstva.

• Tjelesna aktivnost i javno zdravlje su nova disciplina, spajajući nekoliko područja specijalizacija, među ostalima uključujući epidemiologiju, kineziologiju, znanost o ponašanju i zdravstvene znanosti vezane na okoliš. Ta su različita područja potrebna za rješavanje globalne pandemije tjelesne neaktivnosti jer je multidisciplinarni pristup neophodan.

• Razvoj područja uglavnom je oportunistički i, kao rezultat toga, tjelesna aktivnost obično je povezana s drugim javno-zdravstvenim programima i često nije potpuno priznata kao samostalan prioritet javnog zdravlja.

• Potrebno je izgraditi kapacitete, obuku kadrova i međusektorske pristupe za istraživanje tjelesne aktivnosti, praksu, politiku, zagovaranje i obrazovanje.

• Za sustavni pristup zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti potrebne su koordinirane promjene na zdravstvenom, društvenom, kulturnom i ekološkom području i na svim razinama politike; izgradnja međusektorske akcije. Posebno je potrebna u zemljama s niskim do osrednjim prihodima, gdje bi neželjene posljedice razvoja mogle negativno utjecati na tjelesnu aktivnost u slobodnom vremenu, transportu, kućanstvu i na mjestu rada.

 

Liječnici i fizioterapeuti dobivaju bodove sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore fizioterapeuta.

O organizatorima

Fitnes učilište je prvo privatno učilište koje u svojoj ponudi ima programe formalnog obrazovanja iz područja fitnesa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva turizma i sporta. Fitnes učilište je prva obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja je svoje programe uskladila sa Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF) u području fitnesa. Svojim djelovanjem Fitnes učilište nastoji promovirati zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje kao sustavan i sveobuhvatan pristup upravljanju procesom vježbanja s primarnim ciljem zaštite i unaprijeđenja zdravlja. www.fitnes-uciliste.hr

Voditelj je i pratitelj građana grada Zagreba na putu ostvarenja zdravlja kao „stanja potpunoga tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti“. Naša je vizija, kao jednog od centara medicinske izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, biti najbolja javnozdravstvena ustanova u široj regiji, a naša misija očituje se u pružanju usluga iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti. www.stampar.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je vodeća javnozdravstvena ustanova u zemlji i regiji. Na takvu viziju razvoja obvezuje nas mjesto i uloga koju Zavod ima u okviru i izvan okvira zdravstvenog sustava naše zemlje, a omogućuje je visoka razina znanja, stručnosti i predanosti poslu naših stručnjaka, znanstvenika i djelatnika. Ovakvoj viziji razvoja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo utrla je put njegova duga povijest postojanja. Temeljna nam je misija omogućiti jasno i učinkovito prepoznavanje aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i anticipaciju budućih trendova te osigurati preduvjete za učinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije.www.hzjz.hr

ZSSR „Sport za sve“ zauzima stav da je sportska rekreacija nužna potreba suvremenog čovjeka, posebice u urbanim sredinama. Pokret „Sport za sve“ je primarna društvena kategorija u osmišljavanju stvaralačkog načina i stila života, očuvanju svekolikog zdravlja i primarne realizacije ljudske potrebe za kretanjem, fizičkom aktivnošću i igrom; te prema stupnju organiziranosti, bogatstvu aktivnosti i broju obuhvaćenog stanovništva, danas mjerimo kulturno-civilizacijski doseg nekog društva ili neke sredine. ZSSR „Sport za sve“ se zalaže za povezivanje sustava zdravstva, mjesne samouprave te SPORTA ZA SVE i tjelesnog vježbanja u užem smislu, u životu Grada. www.sportzasve-zagreb.hr

Kineziološki fakultet je akademska nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je visokoškolska institucija u području kineziologije. Svoj rad temelji na visokim akademskim i etičkim vrijednostima. Kineziološki fakultet značajno doprinosi unapređenju sporta, sportske rekreacije, tjelesne i zdravstvene kulture učenika i studenata te na kraju kvaliteti aktivnog života i zdravlju hrvatskih građana. www.kif.unizg.hr/

Raspored konferencije

Subota od 9:30 do 16:45 sati

Otvaranje konferencije
Uvod
1. Zdravstvena kineziologija (ZK) – disciplina temeljena na dokazima Stjepan Heimer
2. Razlozi i obrazloženje potrebe uvođenja i provođenja ZK; Krunoslav Capak, Jelena Čvrljak, Barbara Bekavac, Marija Bubaš
Javno-zdravstveno područje Zdravstvene kineziologije (ZK)
1. Epidemiologija TA; Jelena Čvrljak
2. HEPA u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti (KNB): Marija Rakovac
3. Uloga ZJZ u poticanju suradnje zdravstva i kineziologije; Marija Bubaš

PAUZA ZA KAVU
4. Suradnja kinezioloških i medicinskih fakulteta u znanosti i edukaciji; Milan Milošević
5. Suradnja Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma i sporta; Krešimir Šamija
6. Suradnja zdravstva i sporta na regionalnoj i lokalnoj razini; Renata Kutnjak Kiš
7. Suradnja primarne zdravstvene zaštite (PZZ) i centara ZK; Ino Protrka
8. Intersektorska suradnja (značaj i potreba); Slaven Krtalić
9. Zdravstvena kineziologija kao dio medicine životnog stila; Ivana Kolčić, Anera Lazić, Nika Jukić, Igor Jukić

RUČAK
PREDAVANJA od 14:15-16:45
Ekonomski aspekt ZK
1. Zdravstveno-ekonomski aspekt ZK (korist i uštede u zdravstvu); Dražen Kapusta, Marija Bubaš, Barbara Bekavac i Krunoslav Capak
2. ZK u turizmu (ponude programa) ; Robert Pende

PAUZA 10 minuta

Edukacija kadrova za potrebe ZK
1. Seminari za postojeće zdravstvene i kineziološke kadrove; Matija Dunaj
2. Kompetencije i radna mjesta zdravstvenog kineziologa; Mislav Martinić
3. Opcije studija ZK; Stjepan Heimer

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 1.  Matija Dunaj, prof.
  predsjednik
 2. Mislav Martinić, dr. med.
 3. mr. sc. Hrvoje Radašević, prof.
 4. Josip Tus, prof
 5. Jelena Čvrljak, mag. cin.

PROGRAMSKI ODBOR

 1. Prof. dr. sc. Stjepan Heimer,
  predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Krunoslav Capak
 3. Prim. dr. sc. Marija Bubaš
 4. Prof.dr. sc. Danijel Jurakić
 5. Doc. dr. sc. Maja Cigrovski
  Berković

Direktor konferencije: Prof. dr. sc. Krunoslav Capak

Lokacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Mirogojska 1610000 Zagreb
Tel: +385 1 4696 177

Prijava na konferenciju

  Ime i prezime*

  Email*

  OIB*

  Napomena

  Nakon slanja ispunjene prijave primit ćete mail s uputama za uplatu kotizacije.

  (* OIB je potreban zbog prijave nadležnoj komori)

  Kotizacija

  50 €

  Molimo vas da se prijavite i uplatite kotizaciju najkasnije do 27. listopada 2023.

  Prijave na obrascu poštom ili elektronskom poštom na adresu:

  Zagrebački savez sportske rekreacije „Sport za sve“
  10000 Zagreb, Savska cesta 137

  e-mail: [email protected]

  Uplata kotizacije s imenom i OIB-om* na bankovni račun:

  Bankovni račun: ZAGREBAČKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE
  “SPORT ZA SVE”

  IBAN: HR0323600001101531928

  Model: 01 Opis uplate: Za konferenciju ZK

  Organizator osigurava:

  •  Osvježenje u pauzama i ručak.
  • Zbornik predavanja
  • S. Heimer: Zdravstvena kineziologija (knjiga)