fbpx

ISO standardi u poslovanju na Fitnes učilištu

Naziv projekta

Implementacija Sustava upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga (ISO 9001:2015)

i Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013) na Fitnes učilištu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Razdoblje provedbe projekta

20.01.2020.-20.04.2021.

Ukupna vrijednost projekta

78 330,00 HRK

Iznos sufinanciran od EU

66 580,50 HRK

O projektu

 

Projekt „Implementacija Sustava upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga (ISO 9001:2015) i Sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013) na Fitnes učilištu“ ima za cilj uvođenje priznatih sustava upravljanja ISO 9001 i ISO 27001. Implementacija ovih normi i stjecanje ISO certifikata rezultirat će većim povjerenjem ključnih korisnika usluga ustanove i šire interesne javnosti, ali i produktivnijim, efikasnijim i sigurnijim poslovanjem te širenjem djelovanja, utjecaja i poslovanja te internacionalizacijom.
Implementacijom ISO sustava Fitnes učilište može postići višu razinu učinkovitosti i zadovoljstva korisnika. Implementacija navedenih standarda u ustanovi za obrazovanje odraslih ima za cilj zaštitu interesa i ispunjenja zahtjeva kupaca, odnosno korisnika usluga, te povećanje produktivnosti i učinkovitosti djelovanja same ustanove.
Za kvalitetnu implementaciju ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 standarda treba utvrditi procese potrebne za sustave upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, odrediti njihov slijed i međusobno djelovanje, kriterije i metode za upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa, nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje tih procesa.
Vodstvo se mora opredijeliti i preuzeti vodeću ulogu u definiranju, oblikovanju, razvoju, primjeni, nadzoru i stalnom poboljšanju sustava kvalitete i upravljanja informacijskom sigurnošću. Najviša uprava mora dodijeliti odgovornosti i ovlaštenja za ispunjavanje zahtjeva normi.
Ključni zahtjev obje norme svakako je upravljanje rizicima. Ovdje je bitno prepoznavanje i sustavna obrada rizika. Tu uključujemo i sigurnosne mjere koje se moraju implementirati, a obično su u formi politika, procedura i tehničke primjene.
Osim svih navedenih zahtjeva, nužno je konstantno poboljšavanje rada Fitnes učilišta.
Prvi korak je prevencija problema. Identifikacija i poticanje poboljšanja je sljedeći korak.
Ciljeve je potrebno postaviti i razviti kroz programe prevencije i poboljšanja.
Sve ovo potrebno je ostvariti kako bi se postigle četiri temeljne poslovne prednosti koje implementacija ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013 omogućuje, a to su: zadovoljavanje pravnih zahtjeva, ostvarivanje marketinške prednosti, niži troškovi te bolja organizacija.

Ciljevi projekta

1. Iniciranje promjena u svrhu unaprjeđenja rada ustanove.

2. Osigurati zaštitu interesa kupaca.

3. Povećati produktivnost i učinkovitost djelovanja same ustanove.

4. Fokusirati se na identifikaciju i upravljanje rizicima.

5. Odrediti područja sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću

Rezultati projekta

1. Certifikacijski znak certifikacijske kuće Bureau Veritas za Sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga (ISO 9001:2015) i Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013), koji je u cijelom svijetu prepoznat kao simbol za stručnost, profesionalnost i predanost

2. Osigurano pružanje povjerenja i vjerodostojnosti prema klijentima.

3. Osigurana kvaliteta u skladu s dogovorenim standardima.

4. Zadovoljeni pravni zahtjevi.

5. Ostvarena marketinška prednost.

6. Niži troškovi te bolja organizacija ustanove.

Za više informacija

Odgovorna osoba: Matija Dunaj, ravnatelj
Tel: +385 1 6521 265
Gsm: +385 915960850
Email: [email protected]

Kod projekta: KK.03.2.1.14.0253

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost Fitnes učilišta.