fbpx

Luka Bashota

Luka Bashota je magistrirao nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi produbio svoje znanje o sportu i tjelovježbi, upisuje i specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera na Kineziološkom Fakultetu u Zagrebu.

Preferira nepristrani pristup prehrani. Uz redovno praćenje novih znanstvenih spoznaja i stručne literature, posjećuje i stručne skupove te kongrese iz područja nutricionizma i kineziologije čime ostaje u korak s najnovijim relevantnim informacijama.Iskustvo u radu s rekreativcima i sportašima skuplja već za vrijeme diplomskog studija, kada se priključuje i radu nutricionizam.hr-a. Posebno zadovoljstvo mu pruža rad 1 na 1 gdje kroz individualne planove i smjernice pomaže postići zdravu prehranu, ali i grupne edukacije i predavanja putem kojih ima priliku pojednostaviti i približiti koncept pravilne prehrane većem broju ljudi. Smatra kako niti jedan ekstrem u životu nije dobar. Prehrana nije iznimka.

U timu predavača Fitnes učilišta je od 2021. godine.