fbpx

Mirna Fajdetić

Profesorica kineziologije i Reebok master trainer. Od 1999. god radi kao instruktor u Aerobik centru ”Mgm” te od 2004.god. predaje i u internoj ”pačić” školi za edukaciju instruktora. Stalni je prezenter na Reebok Body Art konvenciji te na ostalim konvencijama u Hrvatskoj (Osijek, Split). 2007.godine postaje vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu predavajući na kolegijima Atletika i Rekreacija. Trenutačno radi kao profesor redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u II.Gimnaziji u Zagrebu.
Mirna je dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2012. godine.