fbpx

Sportska prehrana

Modul 3

Početak modula

05.03.2023.

Trajanje modula

Trajanje: 2 vikenda Broj sati: 28 sati

Način rada

Frontalna nastava i samostalni rad

Nastava i materijali

Redovna i multimedijska nastava
Skripta i prezentacije

O modulu

Zdrava prehrana neophodna je za normalan razvitak organa, njihovo djelovanje, reprodukciju, rast i održavanje, optimalnu razinu aktivnosti, radni učinak, otpornost prema infekciji i bolestima, sposobnost oporavka nakon teškog tjelesnog oštećenja ili ozljede. Na kraju ovog modula polaznik će razumijeti osnove zdrave prehrane kroz recepte, programe prehrane, načine pripreme hrane, specifičnih energetskih zahtjeva pojedinih sportova i utjecaja dijeta na ljudski organizam i njegovu sportsku izvedbu.

Ishodi učenja

Struktura i funkcija stanice

Unos hrane, probava i apsorpcija

Pretvorba energije i metabolizam

Energetska ravnoteža u tijelu

Aerobni i anaerobni metabolizam

Makronutrijenti i mikronutrijenti

Voda i uravnoteženost tekućine

Izrada plana prehrane, suplementacija i prilagodbe u prehrani

Prikupljanje inicijalnih podataka o klijentu i njihova interpretacija

Nastavne cjeline

Ovaj modul je uređen na način da osobnim trenerima pruži osnovni pregled sportske prehrane. Edukacija je podjeljena u slijedeče nastavne cjeline:

• Unos hrane, probava i apsorpcija
• Energetska ravnoteža
• Voda i uravnoteženost tekućine
• Inicijalno stanje i izrada plana prehrane
• Sportska suplementacija

Prijava na modul

    Cijena modula

    2.500,00 kn

    Svi polaznici na kraju modula dobivaju certifikat o sudjelovanju.

    Za certifikat se ne polaže ispit.

    Modul je dio programa usavršavanja za osobnog i kondicijskog trenera.