fbpx

Uloga osobnog trenera

Modul 1

Početak modula

18.02.2023.

Trajanje modula

6 sati

Način rada

Rad u grupi i samostalni rad

Nastava i materijali

Redovna i multimedijska nastava
Skripta i prezentacije

O modulu

 Na kraju ovog modula polaznik će razumijeti profesionalna ograničenja trenera fitnesa, buduće trendove i zahtjeve koji se postavljaju pred njih, razumjeti osnovne razlike između prezentacijskih vještina i vještina javnog nastupa te razumjeti primjenu u praksi, znati će na koji način prezentirati vlastite kompetencije (znanja i vještine) timu stručnjaka, suradnika kolega, te sportašima. Svrha ovog poglavlja je uspostaviti okvir za struku osobnog trenera. Iako ovaj segment fitnes industrije brzo raste, malo se zna o području djelovanja osobnog trenera. Ovo poglavlje raspravlja o nekoliko pitanja povezanih s osobnim trenerom, uključujući definicije, profile osobnih trenera i njihovih klijenata, te mnoge opće stavke povezane s poslom osobnog trenera.  Osobni treneri moraju biti u stanju napraviti analizu potreba nakon intervjua sa korisnicima te definirati kratkoročne i dugoročne prioritetne ciljeve.

Ishodi učenja

Profesionalna ograničenja i odgovornosti

Budući trendovi i zahtjevi ispred osobnog trenera

Suradnja s ostalim stručnjacima

Komunikacija i predstavljanje

Uvod u Kineziologiju

Mogućnosti trajnog stručnog usavršavanja

Razvoj karijere

Za koga je ovaj modul

Ovaj modul služi osposobljenim instruktorima u fitnesu da unaprijede svoje znanje, vještine i sposobnosti na višoj razini upravljanja procesom promjena, a ne samo vođenja treninga za pojedince. Fokus u ovom modulu je prvo na upoznavanju profesije osobnog trenera budućnosti, zatim na jačanju samostalnosti u vođenju klijenta ka višoj razini zdravlja kroz interdisciplinarne spoznaje koje su neminovne za moderan pristup koji zahtjevaju budući korisnici te na kraju naglasak na predstavljanju ishoda učenja ostalih modula koje čete proći kroz ovo usavršavanje.

Prijava na modul Uloga osobnog i kondicijskog trenera

    Cijena modula

    800,00 kn

    Svi polaznici na kraju modula dobivaju certifikat o sudjelovanju.

    Za certifikat se ne polaže ispit.

    Modul je dio programa usavršavanja za osobnog i kondicijskog trenera.