fbpx

Omron HBF-306 – zašto koristiti ovaj komercijalni uređaj za procjenu tjelesne masti?

Procjena tjelesne masti i FitnessIndex™

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (eng. World Health Organization, WHO) zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. 

Zato je tjelesno zdravlje jedna od više komponenti koje definiraju zdravlje čovjeka. Za pravovremeno otkrivanje i liječenje otkrivenih bolesti potrebno je obavljati periodično (jednom godišnje) sistematske liječničke preglede. Kada pregled pokaže da ste zdravi, pitanje je koliko ste zdravi, odnosno, koja je razina vašeg tjelesnog zdravlja?

Razina tjelesnog zdravlja zavisi o tjelesnoj spremnosti – fitnesu da se suprotstavi tjelesnom opterećenju, a može biti usmjerena prema zdravlju – zdravstveni fitnes ili sportskoj izvedbi – sportski fitnes.

FitnessIndex™ je standardizirani protokol testova razvijen od strane stručnjaka sa Fitnes učilišta i Kineziološkog fakulteta, kojim se procjenjuje stvarna razina zdravstvenog fitnesa utemeljenim na znanstvenim dokazima. Zdravstveni fitnes se bazira na procjeni temeljnih komponenti fitnesa koje imaju izravan utjecaj na zdravlje i kvalitetu života. To su: sastav tijela, funkcionalnost lokomotornog sustava, mišićni fitnes i kardio fitnes.

Što se tiče sastava tijela, ono je komponenta zdravstvenog fitnesa kojom se pokazuje odnos tjelesne mase i tjelesne visine (Indeks tjelesne mase) te odnos masne i nemasne komponentne u tjelesnoj masi (postotak masnog tkiva).

Za procjenu sastava tijela u funkciji zdravstvenog fitnesa najčešće se koriste instrumenti kao kaliper ili dijagnostička vaga. Dijagnostičke vage za analizu bioelektričnom impedancijom danas više nisu nedostižne cijenom te ih se za kućanstvo već može nabaviti po cijeni od oko 200 kuna, dok su one nešto kvalitetnije od 1 000 kuna na više.

Fitnes učilište je željelo provjeriti koji bi komercijalni uređaj za bioelektričnu impedanciju mogao biti najpouzdaniji te pokazivati najbolju procjenu postotka tjelesne masti. Omron HBF-306 se u presjeku istraživanja pokazao kao najbolje rješenje. Evo i zašto.

Analizirano je šest znanstvenih istraživanja koja su objavljena u vremenskom periodu od četrnaest godina (od 2001.-2014.). Ona su uspoređivala i procjenjivala pouzdanost različitih metoda za procjenu tjelesne masti u sastavu tijela. Metode koje su korištene za procjenu tjelesne masti su: antropometrijske jednadžbe, kaliper, DEXA odnosno denzitometrija X zracima dvostruke energije te uređaji za bioelektričnu impedanciju od kojih su korišteni uređaji: Omron, Bodystat i Tanite. Sveukupno je sudjelovalo 445 ispitanika različite dobi iz opće populacije: studenti, opća populacija oba spola, opća ženska populacija ili opća ženska populacija s prekomjernom tjelesnom težinom. Rezultati mjerenja DEXA-om i kaliperom su se pokazali kao najpouzdanijima te bi njih valjalo koristiti u idealnim uvjetima. Naravno problem kod njihovog korištenja se koristi u dostupnosti i obuci mjeritelja. Analizirani radovi nam ukazuju sljedeće:

  • Moreno M. i sur. (2001) pri procjeni postotka tjelesne masti uspoređuju rezultate antropometrijskih jednadžbi, kalipera i bioelektrične impedancije (Omron BF 300) na 149 zdravih ispitanika (83 muških i 66 ženskih). Rezultati sugeriraju da BIA-Omron BF 300 bi mogla biti validna alternativna metoda za procjenu tjelesne masti.
  • Lintsi M. i sur. (2004) uspoređuju rezultate hand-to-hand bioelektrične impedancije (Omron BF 300 i Omron BF 306), kalipera, indeksa tjelesne mase (BMI) i DEXA-e kao referentnog mjerenja na 32 estonskih regrutiranih časnika (17-18 godina). U istraživanjima se zaključuje da Omron BF 306 zajedno s kaliperom daje najbliže rezultate DEXA-i.
  • Verovska R. i sur. (2009) uspoređuju najčešće metode za procjenu tjelesne masti kod pretile ženske populacije (61 ispitanica dobi 48.6 godina +/- 13.9) u kliničkoj praksi. Koriste se uređaji za bioelektričnu impedanciju: Bodystat (tetrapolarne elektrode), Omron (hand-held što se odnosi na uređaj koji mjeri rezultate samo gornjih udova) i Tanita (bipolarne elektrode) zatim kaliper i DEXA kao referentna metoda. Najveću korelaciju s DEXA-om je bio onaj mjeren s Bodystat uređajem, a zaključak istraživanja je da metode mjerenja tjelesne masti bioelektričnom impedancijom su veoma precizne.
  • Loenneke J. i sur. (2013) utvrđuju pouzdanost procjene tjelesne masti na uređajima Omron HBF-306C i Tanita BF-350 te njihove rezultate uspoređuju s kaliperom. Mjerenja su izvršena na 21 studentu. Autori zaključuju da je metoda kaliperom najpouzdanija. Međutim, ako se vodi računa o tehničkoj pogrešci koja može nastati prilikom korištenja kalipera, HBF-306C se može koristiti kao alternativna jer se pokazalo da je razlika u rezultatima minimalna u  odnosu na kaliper.
  • Vetrovska R. i sur. (2014) uspoređuju metode za procjenu tjelesne masti na 130 odraslih žena s područja Kavkaza podijeljene na različite skupine prema indeksu tjelesne mase. Ispitanice su mjerene uređajima: Tanita TBF 410 GS, Bodystat 1500 i Omron BF 300 te kaliperom, a rezultati su se uspoređivali s DEXA-om. Rezultati govore da je Tanita statistički pokazala najbolje rezultate dok test kaliperom se čini manje poželjnim od bioelektrične impedancije.
  • Brtkova M. i sur. (2014) određuju sastav tijela studenata pomoću 4 različitih metoda i žele odrediti do koje mjere se rezultati tih metoda međusobno podudaraju. Ispitanike čini 52 studenata (29 muških i 23 ženskih prosječne dobi od 22.4 +/-1.9 godina) kojima je mjeren indeks tjelesne mase, postotak tjelesne masti pomoću kalipera Best II.K501 i metodom bioelektrične impedancije s uređajima Bodystat 1500, Omron BF511 (tetrapolarne elektrod) i Omron BF300 (bipolarne elektrode). Rezultati pokazuju da se mjerenja Omronom BF300 i Bodystatom 1500 mogu smatrati primjenjivima dok rezultati dobiveni Omronom BF511 se ne mogu smatrati dovoljno preciznima.

ANALIZA UREĐAJA BIOELEKTRIČNE IMPEDANCIJE KORIŠTENIH U NAVEDENIM ISTRAŽIVANJIMA

Već smo napomenuli da su DEXA i mjerenje kaliperom jedne od najpouzdanijih metoda za procjenu tjelesne masti. Međutim, te metode nisu aplikativne za svakodnevno mjerenje radi dostupnosti samog uređaja (kao što je u slučaju DEXA-e koja se koristi u kliničke svrhe) i obuke mjeritelja što je veoma važno kod mjerenja kaliperom. Nadalje, istraživanje Moreno i sur. iz 2001. godine sugerira da Omron BF 300 je validna alternativna metoda, no u današanje vrijeme taj uređaj se više ne proizvodi. Pritom valja voditi računa da je to uređaj s bipolarnim elektrodama, odnosno rezultati su dobiveni analizom samo gornjih udova. Lintsi i sur. (2004) uspoređuju upravo rezultate Omrona BF 300 s njegovim novim modelom Omron BF 306 te potonji pokazuje bolje rezultate u odnosu na Omron BF 300. Omron BF 306 je također uređaj s bipolarnim elektrodama te je dostupan za prodaju. U hrvatskim prodavaonicama stoji oko 700 kuna dok putem internet trgovine može se pronaći za otprilike 50 američkih dolara, ovisi o kojem tipu se radi.

Omron BF 306 u hrvatskim prodavaonicama stoji oko 700 kuna dok putem internet trgovine može se pronaći za otprilike 50 američkih dolara

Zanimljivo je istraživanje Brtkove i sur. (2014) gdje zaključuju da Omronov uređaj BF511 ne daje dovoljno točne podatke u odnosu na Omron BF 300 i Bodystat 1500. U skladu s time Bodystat i Tanita uređaji su se pokazali valjanima no njihova cijena je poprilično visoka; najpovoljniji Bodystat uređaj (Bodystat 1500 Device) koji se može kupiti je 599 britanskih funti što je nešto više od 5 000 kuna dok cijena ostalih uređaja se penje i do 3 600 britanskih funti, a zastupnik za naše područje se nalazi u Sloveniji. Tanita BF-350 koja se koristila u istraživanju Loennekea i sur. (2013) trenutno se može kupiti za 1 250 američkih dolara što je oko 8 630 kuna. Pritom valja voditi računa da Tanita posluje samo na području Sjeverne i Južne Amerike.

Zaključak

Dakle, analizom korištenih metoda za procjenu tjelesne masti u navedenim radovima može se zaključiti da uređaji za bioelektričnu impedanciju su:

  • dovoljno pouzdani za mjerenje procjene tjelesne masti;
  • utjecaj mjeritelja na rezultate je zanemariv;
  • lako su dostupni na tržištu. Većina njih su dostupna putem internet trgovine.

Najveća razlika između pojedinih uređaja je u njihovoj cijeni. Tako se Omron BF 300 pokazao kao najbolji izbor za uloženo/dobiveno. Omron BF 300 se može kupiti za svega 40-ak američkih dolara što je oko 270 kuna, jednostavan je za uporabu te njegovi rezultati su se pokazali  pouzdanim za procjenu tjelesne masti. Stoga, Fitnes učilište predlaže taj uređaj za korištenje tijekom procjene tjelesne masti u komponenti zdravstvenog fitnesa.

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Nenad Borković

Diplomirao na Kineziološkom fakultetu sa usmjerenjem sportskog menadžmenta te tijekom studija studira i u Grčkoj i Španjolskoj. Radno iskustvo je stjecao u Danskoj, Azerbajdžanu i Belgiji gdje se posebno ističe stažiranje u kabinetu europskog povjerenika za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibora Navracsicsa. Ondje sudjeluje na izradi preporuka za grassroots sport (zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost), sportsku diplomaciju i integritet u sportu. Projekt menadžer je više međunarodnih projekata za promociju zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (NowWeMOVE, Međunarodni dan sporta za razvoj i mir), a posebno je aktivan u njenoj promociji (advocacy). Dobitnik je tri Dekanovih nagrada za izvrsnost. Aktivno govori engleski te pasivno francuski i španjolski jezik. U slobodno vrijeme trenira nogomet.

Povezani blogovi