fbpx

Utjecaj pušenja na fitnes – Filip Sabol, dr.sc.

Često se može čuti, kao savjet pušačima, da je prestanak pušenja jedna od najboljih promjena koje mogu učiniti kako bi pozitivno utjecali na vlastito zdravlje. U prilog tome ide podatak da je Svjetska zdravstvena organizacija svrstala korištenje duhanskih proizvoda na drugo mjesto kada su u pitanju rizični faktori po pitanju smrtnosti (odmah nakon visokog krvnog tlaka) (1). U svijetu je preko 1.3 milijarde korisnika duhanskih proizvoda, a navedeno nadalje rezultira s preko 8 milijuna smrti godišnje (od kojih je 7 milijuna aktivnih korisnika, a preko 1 milijun pasivnih pušača) (2).

Nimalo ohrabrujuće zvuči i to da su prognoze da će se taj broj povećati na 10 milijuna do 2030-e godine (3). Poznato je da pušenje ima negativan učinak na respiratorni i kardiovaskularni sustav te da može voditi do nastanka karcinoma. U ovome blogu fokusirat ću se na utjecaj konzumacije duhanskih proizvoda na fitnes – primarno na mišićni i kardio fitnes, kao sastavnice na koje najviše možemo utjecati treningom u svrhu poboljšanja zdravlja.

Utjecaj pušenja na kardio fitnes

Kada je u pitanju tjelesno vježbanje, bitno nam je da nam je u tijelu dostupna krv bogata kisikom. Problem kod pušenja je da udišemo ugljični monoksid koji se zatim veže za crvene krvne stanice i reducira dotok kisika do mišića (4). Kao rezultat toga, srce automatski mora raditi više da bi dostavilo krv u tijelo. Također, pušenje značajno oštećuje i pluća i dišne puteve zbog taloženja katrana.

Istraživanja koja su promatrala povezanost pri izlaganja pušenju kod umjerenih i teških pušača otkrila su da navedeni pojedinci imaju smanjeni maksimalni primitak kisika (VO2max), što je naglašenije kod muškaraca i s porastom godina (5). Također, dokazano je i da pušenje prije vježbanja rezultira s manjom dostupnošću kisika na staničnoj razini (6).

Za jednostavnije shvaćanje mogu poslužiti podaci iz istraživanja na 3045 vojnika, u kojem je utvrđeno da su u testu trčanja 1.5 milju pušači u prosjeku imali slabije vrijeme za 5% (7).

Utjecaj pušenja na mišićni fitnes

Kada je u pitanju sinteza proteina, vrijedi istaknuti istraživanje u kojem su autori promatrali dugoročne efekte pušenja na odrasloj populaciji (8).

U istraživanju je sudjelovalo 8 pušača (≥ 20 cigareta na dan kroz ≥ 20 god) i 8 nepušača koji su bili izjednačeni po spolu (4M i 4Ž). Dob je bila 65±3 i 63±3 god, a ITM (25.9± 0.9 i 25.1± 1.2 kg/m2).

Promatrana je sinteza proteina u mirovanju i nakon posta te je utvrđeno da dugogodišnji pušači imaju 37% manju sintezu proteina u usporedbi s nepušačima te da su imali povišene razine određenih gena koji su povezani s razgradnjom mišića. Potrebno je utvrditi da li bi isti rezultati bili i nakon vježbanja i konzumacije proteina, ali navedeno nam je definitivno smjernica koja ukazuje na negativan utjecaj pušenja.

U prilog tome ide i činjenica da pušenje ima negativan efekt na mineralnu gustoću kostiju te da pušači slabije apsorbiraju kalcij (9), a navedeno povećava rizik od fraktura. Korištenje duhanskih proizvoda je također faktor koji doprinosi sarkopeniji, s obzirom na to da doprinosi katabolizmu mišića (10).

 

Što se tiče sastava tijela, istraživanje na 73 žene između 25 i 40 god sugerira da s povećanjem količine pušenja raste i povezanost s abdominalnom pretilošću. Navedeno je povezano sa životnim stilom u kojem je uz pušenje prisutna i smanjena razina kretanja (11).

Povezanost pušenja, nedostatka kretanja i konzumacije alkohola spominje se i u preglednome radu o odrednicama kardio fitnesa (12), što može biti veliki problem upravo zbog lančane reakcije koja može uključivati i nezdrave prehrambene navike.

Kako smanjiti pušenje?

Na globalnoj razini, kao najbolja mjera za smanjenje konzumacije –  navode se povećani porezi (2)! Povećanje cijena od 10% smanjuje konzumaciju za 4% u zemljama s visokim prihodima i za oko 5% u zemljama s nižim i srednjim prihodima.

Također, osobe koje bi htjele prestati pušiti (osim spomenutih financijskih ograničenja) vjerojatno će trebati pronaći dublji razlog koji će osobu potaknuti na promjenu, te uz profesionalnu pomoć kasnije uklopiti pozitivne navike u svakodnevni život.

Zaključak

 

Pušenje je negativno povezano s glavnim komponentama fitnesa – mišićnim i kardio fitnesom.
Točan efekt za pojedinu osobu nije moguće direktno očitati uzevši u obzir da navedeno ovisi o brojnim faktorima, ali podaci neupitno ukazuju na negativan učinak pušenja na zdravstveni fitnes pojedinca.

Reference

1. WHO. Dostupno na:
https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions

2. WHO. Dostupno na: https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1

3. Guthold, R., Stevens, G.A., Riley, L. M. i Bull, F.C. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. (2018). The Lancet Global Health, 6 (10): 1077-1086

4. WHO. Dostupno na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. WHO. Dostupno na: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/data-and-statistics/physical-activity-fact-sheets/physical-activity-country-factsheets/croatia

6. HZJZ. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/03/CroCOSI-2021-publikacija-web-pages.pdf

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

Filip Sabol, mag.cin.

Magistar kineziologije s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša. Student poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.  Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi