fbpx

Koliko je uže koristan alat?

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo da se u praksi počinje koristiti sve više pomagala, cijevi s vodom, vreće s pijeskom, podne ljestve itd. Upravo na tu temu dolazi do čestih rasprava među stručnjacima o njihovoj pravoj vrijednosti, odnosno i njihovoj samoj potrebi u treningu. Provedba istraživanja koristeći neki od tih pomagala način je koji će odvojiti brosceince od prave aplikativne vrijednosti pojedinog rekvizita.
Osim navedenih rekvizita i borbena uža postala su čest alat u treningu. Koliko u radu sa sportašima tako i s rekreativcima. Trening s užetom omogućava zagrijavanje trupa na brz i efikasan način kao i razvoj mišićne izdržljivosti. Iako je uže uživa veliku popularnost, postoji veoma malo istraživanja rađenih na tu temu. Korisne informacije o vrijednosti borbenih uža dali su nam Charles Fountaine i Brad Schmidt.

METODE
Istraživači su utvrđivali utjecaj 10 minutnog treninga s užetom dužine 15.6 metara. Trening protokol sastojao se od:
– 15 sekundi rada s dvostrukim valovima
– 45 sekundi odmora
S 10 serija ukupno.
Prikupljeni su podaci o frekvenciji srca (FS), primitku kisika u mirovanju, primitku kisika prilikom vježbanja, i primitku kisika poslije treninga (engl. excess post-exercise O2 consumption (EPOC)). Svi ti podaci su mjereni kako bi se efikasnije mogla procijeniti potrošnja kalorija.

ISPITANICI
Uzorak se sastojao od 11 ispitanika (5 m, 6 ž, dobi 24.7 ± 1.9 godina). Uvjet za uključivanje u istraživanje bio je da su osobe dobrog zdravlja. 8 od njih su bivši sportaši, dok su svi u trenutku provedbe istraživanja bili uključeni u rekreativne aktivnosti.

POSTUPAK
Prije početka treninga ispitanicima je tehnika pregledana i ocijenjena je pozitivno od strane certificiranog kondicijskog trenera.Ispitanicima se postavlja maska na lice pomoću koje se prikupljaju svi navedeni podaci vezani za primitak kisika. Nakon 5 minuta adaptacije na masku, i prikupljanja podataka u mirovanju krenuo je protokol. Ispitanici su izvodili dvostruke valove s užetom u trajanju od 15 sekundi nakon čega je slijedio interval odmora u trajanju od 45 sekundi.Ukupna energetska potrošnja izračunata je zbrajanjem procijenjene potrošnje kalorija aerobnim i anaerobnim energetskim mehanizmima kao i primitku kisika poslije treninga.

REZULTATI
Ispitanici su u prosjeku uspjeli izvesti 25 ± 4 vala tijekom jednog intervala rada od 15 sekundi. Vršna vrijednost laktata bila je 11,9 ± 1,4 mmol, prosječna potrošnja kisika nakon aktivnosti bila je 13,4 ± 4,1 minute. Prosječna frekvencija srca tijekom 10 minutnog treninga bila je 163 ± 11 otkucaja u minuti, što iznosi 86% od FSmax procijenjenog pomoću jednadžbe za dob (FSmax = 206.9 – 0.67 x dob). Vršna vrijednost frekvencije srca dosegnula je 178 ± 11 otkucaja u minuti, što je 94% od procijenjenog FSmax. Vršna vrijednost MET-a bila 10,1 ± 1,6.

RASPRAVA
Vrijednosti koje su dosegnute tijekom ovog protokola dosegnule su veoma visoke vrijednosti, npr. 86% od FSmax kao i kalorijsku potrošnju od 10 kcal po minuti. Prema ACSM (American Collage of Sports Medicine) te vrijednosti karakteriziraju ovu aktivnost kao zahtjevnu. Određene promjene su dobivene između muškaraca i žena, naime, pokazano da je uslijed nesrazmjera u jakosti ženama aktivnost bila zahtjevnija.
I iz tih razloga opcija s lakšim/kraćim užetom nameće se kao bolja za žene. Usporedba ovog istraživanja sa sličnim protokolima koji su uključivali girje pokazali su slične vrijednosti u povećanju FS i kalorijskoj potrošnji.
Nedostatci istraživanja:
-Malan uzorak ispitanika
-Utreniran uzorak ispitanika – teško je podatke prenijeti i na neaktivnu populaciju
-Donji dio tijela je bio statičan i rezultati se mogu prenijeti samo na sličnu aktivnost
-Ispitanici su samo jednom mjereni
-FSmax je procijenjen a ne mjeren

PRAKTIČNA PRIMJENA
Uže se pokazuje kao veoma koristan alat za potrošnju kalorija kao i za poboljšanja u kardio fitnesu. Kardio je većini osoba nezanimljiv i to je jedan od vodećih razloga zašto ga ljudi izbjegavaju. Uže može biti jedna dobra alternativa s kojom može doći i do porasta zadržavanja klijenata. Veoma efikasno se može koristiti u uvodnom kao i u završnom dijelu treninga. Može se efikasno koristiti za razvoj mišićne izdržljivosti.

Za kraj važno je naglasiti da je potrebno prilagoditi težinu i dužinu užeta osobi s kojom se radi, kao i usvojiti osnovnu tehniku.

LINK ISTRAŽIVANJA

https://www.researchgate.net/publication/253338792_Metabolic_Cost_of_Rope_Training

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Jozo Grgić, mag. cin.

Magistar kineziologije s umjerenjem iz kondicijske pripreme sportaša i doktorand na Victoria University u Melbourneu. Autor je utjecajnih svjetskih znanstvenih i stručnih radova u području kineziologije s fokusom na mišićnu hipertrofiju i utjecaj kofeina na sportsku izvedbu. Od 2015. godine zaposlen je na Fitnes učilištu.

Povezani blogovi