fbpx

Nosiva tehnologija – pomaže li nam unaprijediti zdravstveni status? – Filip Sabol, mag.cin.

Tehnologija i znanost mijenjaju svakodnevicu. Danas više nije neuobičajeno da svjetla u stanu palite i gasite glasovnim naredbama – čak i kada niste u stanu u tom trenutku.

Također, Siri i Alexa postaju prijateljice sve većem broju ljudi.

Tehnologija je veoma zastupljena i u fitnes svijetu, prognoze American College of Sports Medicine-a (ACSM), jedne od vodećih obrazovnih institucija u svijetu, na temelju provedene ankete na više od 2000 djelatnika u fitnesu su bile da će nosiva tehnologija (NT) biti vodeći trend u fitnes svijetu za 2019. godinu. (1)
Prema International Data Corporation (IDC) predviđa se da će tržište narasti s 113.2 milijuna prodanih uređaja u 2017. godina na 222.3 milijuna u 2021. godini. (2)

U nosivu tehnologiju ubrajaju se pametni satovi, narukvice za praćenje aktivnosti, monitori srčane frekvencije i GPS uređaji. Porastom uređaja i interesom javnosti, porastao je i broj znanstvenih istraživanju na tu temu, s 8 u 2013. godini na 199 objavljenih radova u 2017. godini. (2)

Preuzeto iz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30910623

Iduća slika prikazuje zastupljene teme u istraživanjima o NT baziranima na 3 ključna elementa: informacije, tehnologiju i ljude te njihovim međusobnim odnosima.

Preuzeto iz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30910623

Ključno pitanje – ima li NT utjecaj na poboljšanje zdravstvenog statusa?

Točnost i preciznost uređaja uvelike ovise od proizvođača (od kojih većina ne odaje algoritme koje koriste prilikom izračuna) te sukladno tome odstupanja mogu biti značajna. Autori u preglednome radu navode da za energetsku potrošnju odstupanja su od 10-32% (3), a mogu biti i veća ovisno o modelu, što ih ne čini dovoljno kvalitetnima za detaljna mjerenja.
Međutim,mogu biti veoma korisna za poticanje pozitivnih navika i praćenje kalorijske potrošnje kroz duži period.

Pretragom relevantne literature izdvojio sam 5 preglednih radova, objavljenih u protekle 3 godine, koju promatrali utjecaj na zdravstveni status. Evo što su zaključili:

 1. Autori su u preglednome radu iz 2019. (4) promatrali utjecaj mobilne tehnologije (uključujući i nosive uređaje za praćenje aktivnosti te mobilne aplikacije) na promociju tjelesne aktivnosti i smanjenje sedentarnog ponašanja na radnome mjestu.
  Rezultati:
  Od 25 studija uključenih u pregledni rad, 14 ih je zabilježilo značajno povećanje tjelesne aktivnosti, 4 od 10 su zabilježile značajno smanjenje sedentarne aktivnosti, a 11 od 16 je zabilježilo značajne učinke na smanjenje tjelesne mase, smanjenje sistoličkog krvnog tlaka i ukupne razine kolesterola.
 1. U preglednome radu iz 2018. (5), analiziran je učinak NT kao dijela programa za smanjenje tjelesne mase.
  Rezultati:
  Kratkotrajni programi (<6 mjeseci) za smanjenje tjelesne mase koji uključuju NT mogu biti učinkovitiji nego standardni programi za srednju i stariju odraslu dob. Mlađa odrasla dob nije pokazala značajne razlike.
 1. Pregledni rad iz 2019. (6) fokusiran je na utjecaj NT kao intervencije za tjelesnu aktivnost u kontroli tjelesne mase.
  Rezultati:
  U analizu je bilo uključeno 19 radova i pokazalo se da NT kao intervencija za tjelesnom aktivnošću ima umjeren do značajan učinak na tjelesnu masu i opseg struka te veliki i značajni učinak na indeks tjelesne mase. Trajanje duže od 12 tjedana ili više pokazalo se da daje bolji učinak.
 1. U još jednome preglednome radu iz 2019. (7) autori su željeli skupiti dokaze koji bi odgovorili na pitanje da li NT i mobilne fitnes aplikacije utječu na smanjenje kroničnih nezaraznih bolesti kod odraslih ljudi. Od 550 studija, 6 je zadovoljilo kriterije za ulazak u analizu i samo jedna studija je imala statistički značajno smanjenje tjelesne mase kod ispitanika koji koristili NT, bez statistički značajnih razlika u kolesterolu i krvnom tlaku. Autori zaključuju da NT ima značajnu ulogu u motivaciji i ubrzavanju tjelesne aktivnosti, ali zasad bez konstantnih zdravstvenih učinaka.
 2. Zadnji pregledni rad koji sam analizirao bio je o utjecaju NT na promociju tjelesne aktivnosti. (3)
  Autori u zaključku navode da većina studija je zabilježila povećanja u vremenu provedenome u umjerno do visokoj tjelesnoj aktivnosti kao i u broju koraka u danu kod različitih populacija. Autori smatraju da NT ima veliki potencijal za razvoj personalizirane medicine, poticanju aktivnog života i poboljšanju zdravstvenog statusa.

Zaključak i praktične preporuke

Ukratko –  da,  nosiva tehnologija je koristan alat u torbi koji nam može olakšati put do postizanje više razine zdravlja.
Trenutna istraživanja pokazuju da nosiva tehnologija može biti odlična za poticanje zdravih navika i aktivnog života, ali da zasebno nije dovoljna da bi izazvala značajne efekte za smanjenje kroničnih nezaraznih bolesti. Potreban je holistički pristup koji osim povećane tjelesne aktivnosti uključuje tjelesno vježbanje, adekvatnu prehranu i ostale faktore koji čine širu sliku.

Ukoliko vam financije to dopuštaju, koristite nosivu tehnologiju u osobne svrhe i u radu s klijentima za motivaciju i bolju kontrolu trenažnog procesa.

 

 

 

Literatura

1. https://www.acsm.org/read-research/newsroom/news-releases/news-detail/2018/12/05/wearable-tech-top-2019-fitness-trend

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30910623

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29118062

4. 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30944728

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28488834

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31342646

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31302077

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

Filip Sabol, mag. cin.

Magistar kineziologije s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša. Student poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.  Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi