fbpx

Zašto nam je bitna razina kardio fitnesa tijekom pandemije? – Filip Sabol

Kardio fitnes definira se kao sposobnost osobe da kroz duži period izvodi aktivnosti koje su ponavljane, uključuju velike mišićne skupine i umjerenog su do visokog intenziteta. Kao mjera kardio fitnesa se navodi maksimalni primitak kisika (V02max) – odnosno maksimalna količina kisika koju tijelo može potrošiti pri intenzivnoj tjelesnoj aktivnosti. Ovisi o sposobnosti srčanožilnog i dišnog sustava da dopremi atmosferski kisik do mišićnih stanica i sposobnosti radne muskulature da iskoristi kisik u procesu oksidativne razgradnje hranjivih tvari. VO2max izražava se u apsolutnim (litre kisika u minuti: lO2/min) ili relativnim vrijednostima (mililitri kisika po kilogramu tjelesne mase: mlO2/kg/min).

Koliko nam je bitna ta brojka je odlično istaknuo Steven Blair (2009) u radu u kojem je naveo da niska razina kardio fitnesa odgovorna za otprilike 16% svih smrti u proučavanoj populaciji (40 842 M i 12 943 Ž).
S obzirom na značajnu važnost, autor je naveo razinu kardio fitnesa kao jedan od najvažnijih markera zdravstvenog statusa i predložio da se uvede u redovite liječničke preglede jer od ostalih zdravstvenih markera (npr. pretilost, pušenje, dijabetes, hipertenzija, visok kolesterol) jedino hipertenzija ima sličnu važnost.

(Blair, 2009)

Tijekom pandemije korona virusa, VO2max se sve češće spominje kao mjera zdravlja i u svrhu promocije tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja.

U nedavno objavljenom istraživanju Brawner i sur. (2019) su proučavali povezanost između maksimalnog primitka kisika i vjerojatnosti hospitalizacije uzrokovane korona bolešću. Utvrđeno je da je V02max nezavisno i obrnuto povezan s vjerojatnošću hospitalizacije uzrokovane COVID-19. Autori su u istraživanje uključili 246 pacijenata (dob= 59±12 god; 42% M) koji su u razdoblju od 1.1.2016. – 29.2.2020. imali izmjeren maksimalni primitak kisika, a bili su pozitivni na testu SARS-CoV-2 u periodu od 29.2. – 31.5.2020. godine. 89 pacijenata (36%) bilo je hospitalizirano u navedenom periodu. Vjerojatnost hospitalizacije kod osoba kojima je na testu izmjeren V02max bio iznad 50 ml02/kg/min bila je preko 80% manja u odnosu na osobe kod kojih su vrijednosti bile na 10 ml02/kg/min.

Također, dostupan je rad Burtschera i sur. (2020) u kojem autori iznose hipotezu da je, temeljeno na snažnoj povezanosti između mitohondrijskog i kardiovaskularnog fitnesa, povećanje mitohondrijskog fitnesa kroz redovitu TA zaštitni faktor za COVID-19. TA i fitnes imaju jasan prevencijski potencijal za brojne kroničke bolesti koje se smatraju da su rizičan faktor za COVID-19 ishode te smanjuju negativne posljedice starenja koje također mogu biti povezane s povećanim COVID-19 rizikom.

Kao praktičnu preporuku, autori navode da je, u vremenu kada se diljem svijeta (zbog posljedica izolacije) smanjuju prosječne razine kardiovaskularnog fitnesa u populaciji, potrebno uložiti trud u promociju TA kako bi se zadržala ili poboljšala razina mitohondrijskog i kardiovaskularnog fitnesa – pogotovo kod pojedinaca koji su pod povećanim rizikom od COVID-19.

Kako da u vlastitom stanu procijenite VO2max?

Generalno, postoje brojni testovi koji direktno – mjerenjem (npr. spiroergometrijsko testiranje) ili indirektno – procjenom (npr. testovi trčanja, testovi na bicikl ergometru i sl.) utvrđuju maksimalni primitak kisika. Testovi u kojem se direktno mjeri VO2 max su kvalitetniji, ali i skuplji te zahtijevaju dodatnu opremu.

Terenski testovi su praktični i potrebna je minimalna oprema, a daju nam korisne informacije koje su prikladne za većinu populacije.
Ideja ovog bloga je prikaz jednostavnog testa kojim ćete kojim ćete procijeniti razinu kardio fitnesa.

Protokol i potrebna oprema opisani su na slici ispod:

McArdle i sur. (1972)

Što se tiče opreme potrebne za provedbu testa:

– aplikaciju za metronom možete besplatno skinuti na mobilni uređaj,
– povišenje od 40-ak  cm može biti stolica (za mjerenje visine možete skinuti i aplikaciju za centimetarsku vrpcu ako nemate istu u stanu) te
– štopericu i kalkulator možete koristi na mobilnome uređaju.

Prije provedbe testa pripazite samo na adekvatnu temperaturu prostorije te da ste odmorni, siti, adekvatno hidrirani i da se ste proveli zagrijavanje. Ponovno testiranje provodite u isto doba dana i u istim uvjetima.


Koliko nam je
“dobar” taj test?

Da bi utvrdili koliko je neki test kvalitetan, koriste se metrijske karakteristike testova (generalno valjanost i pouzdanost). Valjanost nam pokazuje koliko rezultati mjere oni što bi stvarno trebali, odnosno koliko odgovaraju s utvrđenim standardima. Pouzdanost nam, s druge strane, ukazuje na ponovljivost rezultata u istim uvjetima.

McArdle i sur. (1972) navode da su kada je u pitanju valjanost između rezultata testa i testa trčanja na traci je  r= 0.75, a pouzdanost (test-retest) je iznosila  r = 0.92. Odstupanje od stvarih vrijednosti je bilo ±8%.

Postoji također i istraživanje koje sugerira da nema značajnijih razlika ako se visina klupice prilagodi visini osobe (tako da je kut u koljenu pri stajanju na klupicu 90 stupnjeva).

Navedene informacije ukazuju da je test prikladan za rekreativnu populaciju jer na jednostavan način daje praktično bitne informacije. Za vrhunske sportaše kojima je cilj što točnija izmjerena razina, preporučuju se testovi u kojima se direktno mjeri razina V02max.

 

Koje vrijednosti su poželjne?

Na slikama su prikazane vrijednosti iz ACSM-ovog priručnika te su prilagođene po spolu i dobi. Radi lakšeg shvaćanja, možete razinu excellent interpretirati kao ocjenu 5, good kao ocjenu 4 i tako redom.

Muškarci

Žene

(Bayles i Swank, 2018)

Zaključak i praktične preporuke

Razina kardio fitnesa je jedan od najboljih prediktora zdravlja i dugovječnosti.
Testirajte razinu kardio fitnesa, usporedite rezultat s normativnim vrijednostima, a zatim se uključite u aktivnosti s ciljem održavanja/poboljšanja razine kardio fitnesa kako bi smanjili mogućnost komplikacija u trenutnoj pandemiji te dugoročno unaprijedili zdravstveni status i kvalitetu života!

Literatura

    1. Bayles, M. P., i Swank, A. M. (2018) ACSM’s Exercise Testing and Prescription. Philadelphia: Wolters Kluwer.
    2. Blair, S. N. (2009). Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. British Journal of Sports Medicine, 43. 1-2.
    3. Brawner, C. A., Ehrman, J. K., Bole, S., Kerrigan, D. J., Parikh, S. S., Lewis, B. K., … Keteyian, S. J. (2020). Maximal Exercise Capacity is Inversely Related to Hospitalization Secondary to Coronavirus Disease 2019. Mayo Clinic Proceedings. doi:10.1016/j.mayocp.2020.10.003
    4. Burtscher. J., Millet, G.P. i Burtscher, M. (2020). Low cardiorespiratory and mitochondrial fitness as risk factors in viral infections: implications for COVID-19. British Journal of Sports Medicine. doi: 10.1136/bjsports-2020-103572
    5. McArdle, W.D., Katch, F. Pechar, G. Jacobson, L. i Ruck, S. (1972) Reliability and interrelationships between maximal oxygen uptake, physical work capacity and step test scores in college women. Medicine and Science in Sports, 4. 182-186.
prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

dr. sc. Filip Sabol

Magistrirao je 2017. (s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša), a 2020. godine doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršavanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi