fbpx

5 područja koja će istaknuti osobnog trenera na tržištu rada

Porastom životnog standarda u brojnim zemljama, raste i interes za zdravljem, dugovječnošću i većom kvalitetom života. U navedenome fitnes ima neizostavnu ulogu jer omogućuje pojedincima ostvariti i veću razinu tjelesnog i mentalnog zdravlja, a kada se tome priroda i estetska komponenta  – razumljivo je zašto je brojnim ljudima tjelesno vježbanje dio svakodnevice.

Prema posljednjem izvješću EuropeActive-a za 2022. godinu (1) , europski fitnes svijet broji 64 milijuna članova i prihod od 28 milijardi €. Poslije pandemije i 2021.g, u kojoj je broj članova bio za gotovo 7 milijuna manji i prihod oko 11 milijardi € manji, tržište je doživjelo oporavak i nastavlja rasti. Procjena je da bi do 2030. tržište moglo dostići 100 milijuna članova.

Sukladno povećanju broja članova, raste potreba i za kvalitetnim stručnjacima koji će pružiti uslugu u tom području.

Osobni trener je profesionalac koji radi s klijentima s ciljem postizanja njihovih zdravstvenih i fitnes ciljeva. Osobni treneri planiraju i provode programe vježbanja koji su prilagođeni potrebama, sposobnostima i interesima klijenata. Strastveni su, motivirani, komunikativni te odgovorni za sigurnost, zadovoljstvo i napredak klijenta.

Kako bi ostvarili navedene ciljeve s klijentima, ali da bi imali i vlastito uspješno poslovanje, nije dovoljno  zadržati se samo na znanjima iz područja tjelesnog vježbanja. Osobni trener je odavno prerastao djelovanje samo kao osoba zadužena za trening, danas da bi bio kvalitetan i uspješan, potrebno je da vlada znanjem iz više područja.

Kojima to područjima? U ovome blogu sam sažeo ta znanja u 5 područja koja će istaknuti osobnog trenera na tržištu rada.

1. Tjelesno vježbanje (i tjelesna aktivnost)

Primarno područje zbog kojeg će pojedina osoba angažirati osobnog trenera. Osobni trener treba poznavati glavne komponente fitnesa koje utječu na zdravlje i izgled, kao najčešće ciljeve fitnes populacije.

U navedenome potrebno je da ima znanja za provedbu cjelokupnog trenažnog procesa  – od dijagnostike, do planiranja i programiranja te provedbe trenažnog procesa.

Navedeno će mu omogućiti da individualizira trenažni proces te kroz kontrolu ključnih parametara pokaže klijentu da je moguće s velikom vjerojatnošću predvidjeti u kojim periodima je moguće ostvariti zadane ciljeve.

Također, potrebno je poznavati i utjecaj nestrukturirane tjelesne aktivnosti u danu te prikazati brojne prednosti ostvarivanja viših razina tjelesne aktivnosti. Navedeno će nam podići razinu zdravlja i ubrzati postizanje fitnes ciljeva.

 

2. Prehrana

Nutricionizam se ističe kao zasebna znanost, međutim, usko je povezana s područjem fitnesa i zdravlja te se danas podrazumijeva da fitnes-profesionalac ima bazično znanje o prehrani.

Bilo da se radi o konzumaciji obroka za idući trening ili o dugoročnim ciljevima za optimiziranje sastava tijela (npr. izgradnja mišićne mase/gubitak masnog tkiva), kvalitetne informacije i konzumacija hrane uskladu s navedenim su neizostavan dio procesa bez kojeg će svakako izostati željeni rezultati!

Profesionalna ograničenja, s druge strane, sugeriraju nam da nije posao trenera (bez adekvatne edukacije) izrađivati detaljne (personalizirane) programe prehrane (pogotovo s klijentima koji se nalaze u zdravstveno rizičnim skupinama).

Međutim, u svakodnevnom radu se susrećemo s činjenicom da će gotovo svaki klijent osnovne informacije potražiti od trenera, a tu osobni trener svakako može pomoći sa znanstveno utemeljenim smjernicama te pomoću njih unaprijediti razinu zdravlja i kvalitetu života svojih klijenata.

Cilj trenera bi trebao biti potaknuti klijenta na promjenu životnog stila i usvajanje zdravih prehrambenih navika. Navedena znanja o prehrani i prehrambenim navikama posebno su važna u Hrvatskoj, s obzirom na to da, prema podatcima Eurostata iz 2021. g. (2), preko 70 % muškaraca i skoro 60 % žena ima prekomjernu tjelesnu masu, kao i to da svako treće dijete ima prekomjernu tjelesnu masu (3). Navedene osobe, u velikoj većini, imaju prekomjerne razine masnog tkiva– što je usko povezano s brojnim upalnim procesima u organizmu te može voditi do razvoja kroničnih bolesti i, u konačnici, preuranjene smrtnosti.

 

3. Odmor (primarno san)

Današnje društvo je fokusirano na rad i odmor se zanemaruje. Dalje u lancu to često dovodi do povećane razine stresa koja rezultira ozljedama i bolestima. Odmor je veoma bitan i nije ga poželjno zanemarivati (u dužem periodu).

San je prirodno periodičko odsustvo svijesti tijekom kojeg se organizam obnavlja i neophodan je za tjelesno i mentalno zdravlje. Izostanak sna opasan je za zdravlje te može dovesti do problema u prehrani, regulacije glukoze, povišenog krvnog tlaka, smanjenja kognitivnih funkcija i rada hormona. U ekstremnim slučajevima čak i do smrti. Tijekom sna naš se organizam obnavlja, a naš mozak konsolidira sjećanja i obrađuje emocije.

Neke od negativnih posljedica nedostatka sna mogu biti: poremećena kognitivna funkcija, povećani rizik od ozljeda, povećana stopa razdražljivosti, tjeskobe, depresije te povećani rizik od pretilosti, bolesti srca i dijabetesa.

 

4. Životni stil i komunikologija

uloga osobnog i kondicijskog trenera

Pod ovom komponentom odlučio sam objediniti znanja iz životnog stila (npr. promjena navika, upravljanje stresom, smanjenje konzumacije alkohola i opojnih sredstava) te ukazati na važnost izgradnje kvalitetnog odnosa i pozitivne komunikacije u procesu.

Kada je u pitanju životni stil  – cilj trenera je uočiti sastavnice koje negativno utječu na zdravstveni status te ukazati klijentu da ih pokušati dozirati na razinu da se osobi ne naruši značajno kvaliteta života.

Promjena navika je jedan od najtežih zadataka u procesu. Proces promjene navika je proces u kojem se stvaraju ili mijenjaju obrasci ponašanja i razmišljanja prožeti automatizmom. Automatizam znači da se navike izvršavaju bez svjesnosti i kao odgovor na određene podražaje ili situacije. Navike mogu biti korisne ili štetne, ovisno o tome koliko su u skladu s našim ciljevima i vrijednostima. Da bismo promijenili navike, potrebno je prekinuti vezu između ponašanja i podražaja te uspostaviti novu vezu s drugim, poželjnijim ponašanjem. To zahtijeva vrijeme, pažnju, strpljenje i dobro planiranje.

Kada je u pitanju komunikacija i izgradnja odnosa – navedeno će često presuditi koliko će osoba ostati u procesu s pojedinim trenerom.

Komunikacija omogućuje razmjenu informacija, mišljenja, osjećaja i potreba između sugovornika. Komunikacija također utječe nato kako nas drugi percipiraju i kako mi percipiramo njih. Dobro komuniciranje podrazumijeva sposobnost slušanja, razumijevanja, empatije i asertivnosti. Dobro komuniciranje također podrazumijeva poštovanje različitosti i toleranciju prema drukčijim stavovima i vrijednostima, a sve navedeno temelj je za izgradnju odnosa koji se odlikuju povjerenjem, podrškom, suradnjom i zadovoljstvom.

5. Marketing i prodaja

„Show me the money!“

Možete imati znanja iz sva 4 prethodna područja i biti nezaposleni, odnosno bez klijenata.

Mnogi treneri misle i dalje da je ključ u još jednoj edukaciji iz područja treninga te da će ih novi seminar gdje će naučiti rukovati sa xy rekvizitom približiti novim klijentima, što u većini slučajeva nije ispravna strategija. Ključno je pronaći način da vas ljudi prepoznaju i pronaći alate kojima ćete uspjeti iskazati svoju stručnost te se približiti potencijalnim klijentima.

Marketing je ključni element svakog uspješnog poslovanja, bez obzira na industriju i veličinu tvrtke. To je proces stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti proizvoda ili usluga korisnicima s ciljem zadovoljenja njihovih potreba i postizanja poslovnih ciljeva.

Cilj marketinških aktivnosti je stvaranje svijesti o proizvodima ili uslugama, privlačenje potencijalnih kupaca, poticanje njihove želje za kupnjom te održavanje dugoročnih odnosa s postojećim korisnicima. Ključni elementi marketinga uključuju segmentaciju tržišta (podjela ciljne skupine na manje grupe sličnih potreba i preferencija), odabir ciljne skupine (definiranje kome su proizvodi ili usluge namijenjeni) te pozicioniranje (stvaranje jedinstvene vrijednosti kojom se tvrtka razlikuje od konkurencije). Pronalaženje korisnika je jedan od ključnih aspekata marketinga.

Tradicionalno, tvrtke su se oslanjale na metode poput oglašavanja, prodajnih timova i marketinških istraživanja kako bi identificirale svoju ciljnu skupinu. Danas digitalne tehnologije pružaju brojne alate i kanale za pronalaženje korisnika, poput ciljanog oglašavanja na društvenim mrežama, SEO optimizacije za bolje rangiranje na tražilicama, analitike web-stranica za praćenje ponašanja korisnika i mnoge druge.

Nakon pročitanog, javlja Vam se pitanje  – koliko godina i rada je potrebno uložiti da bi se stekla navedena znanja?

Bez brige  – postoji brže rješenje, formalni program usavršavanja za Osobnog trenera!

Završetkom edukacije, osim navedenih znanja, zaslužit ćete i formalno priznatu diplomu koja vam omogućuje planiranje i programiranje trenažnog procesa!

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

dr. sc. Filip Sabol

Magistrirao je 2017. (s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša), a 2020. godine doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršavanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi