fbpx

Štoje zajedničko Upravljanju procesom vježbanja i Pisanju projekata?

Danas svi govore da imaju svoj životni projekt ili da rade na nekom projektu. To je jedna od onih riječi koje naglo postanu popularne a da možda nužno i ne znaju svi što ona zapravo znači. No što je zapravo projekt? Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti/sadržaja u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi i u zadanom ali ograničenom vremenskom periodu.

Svi ste se susreli s pojmom upravljanja procesa vježbanja kroz svoje formalno i neformalno obrazovanje a mnogi od vas radeći s klijentima morali su i izraditi plan vježbanja s procjenom stanja vježbača te postavljanjem konkretnih ciljeva i sadržaja, modaliteta vježbanja a potom morali i napraviti neku vrstu kontrole i analize efekata koje ste postigle kod vježbača. Planiranje i pisanje projekata a i sama provedba projekta je vrlo slična upravljanju procesu vježbanja. Razlika je u tome da “projektni prijedlog” mora imati opisni dio koji je popraćen troškovnikom/budžetom. Projektom se traže sredstva od donatora (institucija koje imaju natječaje za projekte), sponzora i sl. a u odnosu da je financijska konstrukcija za odnos trener/vježbač puno jednostavnija i stvar direktnog dogovora ili nekog zadanog cjenika. Iako kod treniranja sportaša moguće je imati i sponzore i donatore.

Sve što jedna organizacija/institucija osmisli u projektu može imati direktnu korist za veću grupa ljudi na nekom geografskom području. Primjerice rad se može odvijati s djecom s invaliditetom u gradu Zagrebu ili mladim visokoobrazovanim nezaposlenim osobama u gradu Rijeci, dok se kod treninga učinak i korist odnosi na osobu ili više osoba u grupi s kojom trener radi.

U svakom slučaju poželjno je da projekt poveže i pojasni sljedeća četiri elementa:

• problem ili potreba za projektom – projekt je uspješan kada ljudi koji ga razvijaju u potpunosti razumiju probleme i potrebe korisnika;
• ideja i vizija – nakon odabira odgovarajućih ideja, za daljnje razvijanje projekta potrebna je jasna vizija koja će povezati ciljeve projekta s aktivnosti i promjenom koju želite postići kod korisnika u smislu ostvarivanja značajne i održive promjene;
• podršku šire zajednice– projekt se mora imati provoditi u okruženju koje podržava predložene ciljeve i aktivnosti/sadržaj;
• organizacijski/institucijski kapaciteti – projekt zahtjeva uspješan spoj odgovarajućih vještina, resursa i sustavnosti u organizaciji/organizaciji koja provodi projekt kako bi se osiguralo postignuće željenih rezultata.

Jednako tako i kod upravljanja procesom vježbanja trener mora spoznati ograničenja vježbača, njegove potrebe i početno stanje. S obzirom na svoje trenersko iskustvo stvorit će viziju unaprjeđenja koje će definirati kroz ciljeve sadržaj i modalitete vježbanja.

U sljedeća dva dijagrama pogledajte pregled komponenata koje sadrži upravljanje procesom vježbanja i upravljanje projektnim ciklusom:

Usporedbom upravljanja procesom vježbanja i projektnog ciklusa vidljivo je da su procesi vrlo slični u načinu planiranja/analize i programiranja. I jedan i drugi proces traže od trenera ili organizacije/institucije da analiziraju početno stanje i na osnovu toga planiraju kakvo stanje žele u budućnosti kroz ciljeve i kako će do njih doći kroz izbor modaliteta vježbanja odnosno sadržaja a u projektu kroz izbor i definiranje aktivnosti. U projektu je jednako važno kao i u vježbanju pratiti tijek kao i procijeniti uspješnost na kraju. Odnosno kroz postavljanje određenih indikatora uspjeha mjerimo jesmo li postigli željenu promjenu.

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Slađana Novota

Konzultantica za menadžment neprofitnih organizacije, osnivačica i ko-direktorica SMART-a i. Već 16 godina radi na unaprjeđenju rada neprofitnih organizacija koji uključuje pripremu projekata za različite natječaje ( EU fondove), projektni menadžment, monitoring i evaluaciju, izradu strateških i upravljačkih dokumenata organizacije, lobiranje i zagovaranje, timski rad i komunikacija etc.. Vjeruje da su ljudi ključ uspjeha svake organizacije i da je upravljanje ljudskim resursima posebno važna funkcija menadžmenta kroz koji se sustavno i promišljeno razvijaju ljudski potencijali. Kroz takav sustavan i planirani rad moguće je postići strategijske ciljeve i osigurati relevantnu konkurentsku prednost.

Povezani blogovi

  • rema ACSM-u (2), funkcionalni fitnes definiran je kao oblik treninga koji koristi jakost za unaprjeđenje ravnoteže, koordinacije, proizvodnje sile, sn...

  • Bol je evolucijsko nasljeđe koje ima za funkciju da nas upozori na nered u sustavu. Slično kao i lampica na autu koja odjednom zasvijetli. Bol je ne...

  • Prekomjerna tjelesna težina i pretilost karakterizirani su visokim postotkom masne mase u odnosu na nemasnu masu te su povezani s velikim brojem kroni...