fbpx

Energetski napitci i efekt na sportsku izvedbu

Jedan od najčešćih izbora za konzumaciju kofeina su energetski napitci. Kofein je moćan stimulans koji utječe na povećanu aktivaciju motoričkih jedinca, mobilizaciju masnih kiselina te također povećava fokus i pobuđenost. U kombinaciji s taurinom, vitaminima i ugljikohidratima koje sadrže energetski napitci, čini se da njihova konzumacija može imati značajne efekte i na sportsku izvedbu. Ipak, postoje i znanstveni radovi koji ne potvrđuju tu hipotezu.

U znanosti, da bi se nešto moglo smatrati relevantnim, treba biti potvrđeno više puta. Kako bi mogli usporediti rezultate više istraživanja koji su imali sličan dizajn u znanosti se često provode sistematski pregledi. Sistematski pregledi podrazumijevaju pregled cijele literature na određenu temu: u našem slučaju, to je utjecaj energetskih napitaka na mišićnu izvedbu.

Nedavno je objavljen upravo takav pregledni rad. Istraživači su pregledali sve radove koji su istraživali utjecaj energetskih napitaka na mišićnu izdržljivost, skok, jakost, sprint i na sport specifične aktivnosti. Kako bi se rezultati različitih istraživanja mogli usporediti radi se jedan statistički postupak koji se naziva meta analiza. Meta-analiza omogućuje usporedbu rezultata različitih istraživanja i daje malo bolji uvid u zadanu temu. Od 1005 članaka u bazi podataka, 34 je ušlo u završnu analizu. Uzorak u 21 istraživanju bili su sportaši, dok su ostala istraživanja provedena na rekreativcima.

Rezultat meta analize je forest plot. Ovdje imate jedan od forest plotova iz rada Souze i suradnika.

Crne točke pokazuju kakvi su bili efekti konzumacije energetskih napitaka na neku sposobnost, u ovom slučaju na mišićnu izdržljivost.

Ako su te točke oko nule kao nekoliko prvih, to nam govori o tome da nije bilo korisnih efekta od konzumacije energetskog napitka. Ako su te točke prema desno možemo vidjeti da je bilo korisnih efekata. Što su te točke dalje od nule, efekti su bili veći. Suprotno, ako su prema lijevo, rezultati pokazuju da je bilo više koristi od konzumacije placeba.

Na dnu svakog forest plota imamo jednu točku koja nam daje ukupne rezultate svih istraživanja. U ovom slučaju možemo vidjeti da trenutna literatura pokazuje korisne efekte od konzumacije energetskih napitaka kada je u pitanju izdržljivost.

Idući forest plot vezan je na sposobnost skokova. Možemo vidjeti da i u ovom slučaju, iako nisu zabilježeni veliki efekti u svakom radu, konzumacija energetskih napitaka može imati koristan efekt.

Forest plot koji je idući po redu govori nam o utjecaju energetskih napitaka na jakost.

I u ovom slučaju čini se da njihova konzumacija povećava izvedbu. Ipak, važno je napomenuti da su skoro svi radovi ispitivali utjecaj na izometričnu jakost, odnosno jakost bez pokreta u zglobu. Samo jedan rad do sada je ispitivao utjecaj energetskih napitaka na 1 RM i u tom radu nije zabilježen pozitivan efekt. Logički, kada je dinamička jakost u pitanju, potrebni su nam dodatni radovi za bolji uvid u cijelu temu.

Posljednja dva forest plota odnose se na: sport specifične aktivnosti i sprint. Čini se da na sprint nema prevelikih učinaka, dok na sport-specifične, aktivnosti, može imati benefita.

Iz ovog sistematskog pregleda možemo vidjeti da konzumacija energetskih napitaka s kofeinom ima značajan efekt na nekoliko motoričkih sposobnosti.

Energetski napitci koji sadrže 3 miligrama kofeina po kilogramu i ukupnu dozu taurina od 1000-2000 miligrama, konzumirani otprilike 60 minuta prije aktivnosti pokazuju najveće moguće benefite. Većina istraživanja je također pokazala da konzumacija kofeina u omjeru većem od 5-6 mg po kg nije dala značajnije učinke. Limenka Reda Bulla npr. sadrži 80 mg kofeina i 1000 mg taurina. Red Bull je ujedno i jedan od najistraživanijih sportskih napitaka te istraživanja sugeriraju da, iako ne daje krila, može poboljšati izvedbu posebice u aerobnim aktivnostima.

Unatoč velikom broju istraživanja, nedovoljan je broj onih koji su proučavali fiziološke odgovore nakon konzumacije energetskih napitaka. Postoji nekoliko teorija o utjecaju napitaka koje sugeriraju da kofein pospješuje oksidaciju masti tijekom aktivnosti, smanjuje osjećaj umora, omogućuje veću koncentraciju kalcija za kontrakciju te aktivaciju većeg broja motoričkih jedinica.

Ipak, važno je naglasiti da zbog svog sastava energetski napitci mogu vrlo brzo izazvati ovisnost i ozbiljne nuspojave ako se konzumiraju u neprimjerenim dozama. Trebalo bi ih konzumirati selektivno, tj. samo prije važnih natjecanja i treninga.

Za kraj par praktičnih savjeta:

– Jednokratan unos od 500 mg kofeina može biti toksičan (za osobe male tjelesne mase), a doze od 200-400 mg po kg smatraju se smrtonosnima.
– Energetska pića ne bi se smjela konzumirati u kombinaciji s alkoholom jer kofein smanjuje osjećaj pijanstva te povećava rizik od trovanja alkoholom.
– Obratite pažnju na zdravlje desni zbog mogućnosti pojave karijesa, ali i na dnevni unos kalorija zbog razine šećera u većini napitaka.

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

Filip Sabol, mag. cin.

Magistar kineziologije s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša. Student poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.  Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi