fbpx

Grupni fitnes programi – prednosti i nedostatci Blog by Ana Đerek, mag.cin.

UKRATKO:

• Grupni fitnes programi jedan su od najpopularnijih oblika vježbanja danas. U grupne fitnes programe ubrajamo različite vrste treninga, od kojih većinu možemo svrstati u workout programe.
• Osnovni cilj svih grupnih fitnes programa trebao bi biti poboljšanje komponenti zdravstvenog fitnesa u koje ubrajamo: sastav tijela, funkcionalnost lokomotornog sustava, mišićni i srčano-dišni fitnes.
• Istraživanja potvrđuju pozitivan utjecaj grupnog vježbanja na poboljšanje fitnesa te na psihološki status pojedinca.
• Grupni fitnes programi imaju svoje prednosti, ali i nedostatke kao što su neprilagođenost intenziteta treninga mogućnostima i potrebama pojedinca te njegovom zdravstvenom statusu. Zato su sve popularniji postali individualni treninzi.
Grupni fitnes programi jedan su od najpopularnijih oblika vježbanja danas, a svoju popularnost stekli su tijekom 70tih godina kada se pod tim nazivom podrazumijevala isključivo aerobika kao polistrukturalna ciklička aktivnost uz glazbu, a s ciljem poboljšanja funkcionalnih sposobnosti, redukcije potkožnog masnog tkiva i oblikovanja tijela. Danas grupni fitnes programi, uz klasičnu i step aerobiku, obuhvaćaju različite oblike treninga, a većinu njih možemo svrstati u workout programe.

ZAŠTO SU GRUPNI FITNES PROGRAMI TOLIKO POPULARNI? 
Opće je poznato kako vježbanje pozitivno djeluje na zdravlje pojedinca. Grupni fitnes programi kao jedan oblik vježbanja sa sobom donose brojne dobrobiti. Osnovni cilj svih grupnih fitnes programa trebao bi biti poboljšanje komponenti zdravstvenog fitnesa u koje ubrajamo: sastav tijela, funkcionalnost lokomotornog sustava, mišićni i srčano-dišni fitnes. Brojna istraživanja potvrdila su pozitivan utjecaj grupnog vježbanja na navedene komponente fitnesa. Osim toga, istraživanja su pokazala kako većina ljudi voli vježbati u grupi te kako grupni fitnes programi pozitivno djeluju na socijalizaciju i cjelokupni psihološki status pojedinca. Vježbanje u grupi dokazano smanjuje anksioznost, pomaže u liječenju depresije i poboljšava koncentraciju.

Pitate se kako je to moguće? Grupni fitnes programi prepoznatljivi su po energiji koja vlada na takvim satovima. Uz stručnog, motiviranog i energičnog instruktora (koji je zaljubljen u svoj posao) nema šanse da tu energiju nećete osjetiti. Dobar instruktor i motivirajuća glazba stvorit će atmosferu u kojoj ćete s lakoćom odraditi svaki trening. I vratiti se po još.

REZULTATI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA
Istraživanje koje su proveli Grant i suradnici (2004) na 26 žena starije životne dobi i prekomjerne tjelesne mase u trajanju od 12 tjedana pokazalo je i funkcionalna i psihološka poboljšanja kao rezultat 40-minutnog grupnog fitnes programa koji se provodio dvaput tjedno. Varijable mjerene u tom istraživanju obuhvaćale su tjelesnu masu, indeks tjelesne mase, kožne nabore, krvni tlak, vrijednosti kolesterola, ustajanje sa stolice, hodanje po stepenicama, pretklon u sjedu raznožnom kao test fleksibilnosti itd. Program vježbanja u koji su ispitanice bile uključene obuhvaćao je aerobni trening i trening s opterećenjem.

Ho i suradnici (2012) u svom su istraživanju, koje je trajalo 12 tjedana, željeli utvrditi utjecaj različitih oblika treninga na kardiovaskulani fitnes odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom masom. Ispitanici su podijeljeni u četiri grupe: kontrolnu, grupu koja je provodila samo aerobni trening, grupu koja je provodila samo trening s opterećenjem i onu koja je provodila kombinaciju aerobnog treninga i treninga s opterećenjem. Rezultati pokazuju značajnija poboljšanja u grupi koja je provodila kombinaciju aerobnog i treninga s opterećenjem u odnosu na ostale grupe. Konkretno, u toj grupi rezultati su pokazali statistički značajno smanjenje tjelesne mase nakon 12 tjedana (-1,6%), smanjenje BMI (indeksa tjelesne mase) za 1,6% te smanjenje postotka masnog tkiva za 4,4%.

Kraemer i suradnici (2001) istraživali su utjecaj treninga na step klupicama i kombinacije treninga na step klupicama i treninga s opterećenjem na ukupni fitnes 35 zdravih, aktivnih žena koje su podijeljene u 4 grupe. Prva grupa provodila je samo trening na step klupicama u trajanju od 25 min, druga grupa provodila je kombinaciju treninga na stepu i treninga s opterećenjem, treća samo trening na step klupicama u trajanju od 40 min, a četvrta je bila kontrolna grupa. Njihovo istraživanje pokazalo je značajan napredak u srčano-dišnom fitnesu u svim grupama, a najveći napredak zabilježen je kod grupe koja je kombinirala step trening i trening s opterećenjem. Također, rezultati su pokazali statistički značajno smanjenje frekvencije srca u mirovanju (za 8-9 otkucaja), smanjenje postotka masnog tkiva (za 5-6%) te značajno povećanje mišićne jakosti i izdržljivosti u grupi koja je provodila kombinaciju treninga na step klupicama i treninga s opterećenjem.
Osim utjecaja na funkcionalne sposobnosti i zdravstveni fitnes, redovito tjelesno vježbanje pozitivno utječe i na psihološki status. Hale i Raglin su 2002. proveli istraživanje u kojem su dokazali pozitivan utjecaj treninga na step klupici na raspoloženje ispitanika te smanjenje anksioznosti.

ALIIIIII…?
Grupni fitnes programi imaju i svoje nedostatke, kao što su neprilagođenost intenziteta treninga mogućnostima i potrebama pojedinca te njegovom zdravstvenom statusu.
Naime, pri upisu u većinu fitnes centara ne provodi se inicijalno testiranje budućeg polaznika, niti je potrebna liječnička potvrda o zdravstvenom statusu u svrhu utvrđivanja eventualnih rizika vježbanja. Programiranje opterećenja treninga u rekreacijskim centrima se najčešće vrši temeljem procjene prosječnih sposobnosti sudionika grupnih programa vježbanja. Nažalost, u većini grupa zbog velikog broja vježbača (više od 15), teško je kontrolirati izvedbu vježbi što dovodi u pitanje i sigurnost vježbača, koja bi trebala biti na prvom mjestu. Osim toga, u grupne fitnes programe stalno se uključuju novi vježbači, s malo ili nimalo iskustva u vježbanju, što instruktorima predstavlja dodatan izazov u vođenju takvih programa. S obzirom da takav pristup nije optimalan u smislu poštivanja individualnih potreba, ciljeva i sposobnosti sudionika, danas je sve popularniji individualni trening koji se, uz stručnog trenera, u potpunosti prilagođava pojedincu.

GRUPNI VS INDIVIDUALNI TRENING
Brojne su prednosti individualnog treninga u odnosu na grupni. Prvo, instruktor (trener) svo svoje znanje i pažnju posvećuje samo vama te je zbog toga manja mogućnost ozljede. Naravno, uz stručnog i kvalitetnog trenera. Drugo, trening se programira prema vašim ciljevima, potrebama i mogućnostima, a ne prema procijenjenom prosjeku grupe. I treće, zbog gore navedenih razloga individualni treninzi su puno efikasniji u postizanju zacrtanih ciljeva. Međutim, bez obzira na njihovu prilagođenost potrebama pojedinca, individualni treninzi puno su skuplji od grupnih, a često im nedostaje element zabave i socijalizacije koji su osnovni razlozi velike popularnosti grupnog vježbanja, posebno među ženama.

KAKO UNAPRIJEDITI GRUPNE FITNES PROGRAME?
Fitnes industrija brzo se mijenja, pa tako i područje grupnog fitnesa. Ne samo kao posljedica novih znanstvenih spoznaja, već i kao posljedica zahtjeva tržišta, odnosno vježbača. Upravo zbog toga, danas je sve više prisutan rad u manjim grupama (do 10 vježbača), a s ciljem spajanja dobrih strana klasičnog grupnog i individualnog treninga. No, iako se u tom slučaju instruktor može posvetiti svakom vježbaču u grupi, opet se radi o grupnom programu koji najčešće nije prilagođen potrebama i mogućnostima pojedinca.

Postoje li uopće grupni fitnes programi u kojima svaki trening odgovara svim vježbačima? Kako postojeće grupne fitnes programe poboljšati i možemo li spojiti dobre strane klasičnog grupnog i individualnog treninga? Odgovor donosimo u jednom od sljedećih blogova, zato nas čitajte i dalje!

Literatura

1. Grant, S., Todd, K., Aitchison, T., Kelly, P., Stoddart, D. (2004). The Effects of a 12-week Group Exercise Programme on Physiological and Psychological Variables and Function in Overweight Women. Public Health 118(1): 31-42.
2. Hale, B., Raglin, J. (2002). State Anxiety Responses to Acute Resistance Training and Step Aerobic Exercise Across 8-weeks of Training. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 42: 108-112.
3. Ho, S.S., Dhaliwal, S.S., Hills, A.P. (2012). The Effect of 12 Weeks of Aerobic, Resistance or Combination Exercise Training on Cardiovascular Risk Factors in The Overweight and Obese in a Randomized Trial. BMC Public Health 12:704.
4. Kraemer, W.J., Keuning, M., Ratamess, N.A., Volek, J.S., McCormick, M., Bush, J.A., Nindl, B.C., Gordon, S.W., Mazzetti, S.A., Newton, R.U., Gomez, A.L., Wickham, R.B., Rubin, M.R., Hakkinen, K. (2001). Resistance Training Combined With Bench Step Aerobics Enhances Women´s Health Profile. Med. Sci. Sports Exerc. 33(2):259-269.

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Ana Đerek, student kineziologije

Studentica pete godine Kineziološkog fakulteta, usmjerenje Fitnes. Od početka studija demonstrator je na nekoliko kolegija, uključujući i Aerobiku, a od 2008. radi kao instruktor grupnih fitnes programa uz glazbu. Dodijeljena joj je Dekanova nagrada 2015. godine kao najuspješnijoj studentici svoje generacije. Uz studij, usavršava se sudjelujući na brojnim fitnes konvencijama, kongresima i seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2016. zaposlena je na Fitnes učilištu.

Povezani blogovi

  • rema ACSM-u (2), funkcionalni fitnes definiran je kao oblik treninga koji koristi jakost za unaprjeđenje ravnoteže, koordinacije, proizvodnje sile, sn...

  • Bol je evolucijsko nasljeđe koje ima za funkciju da nas upozori na nered u sustavu. Slično kao i lampica na autu koja odjednom zasvijetli. Bol je ne...

  • Prekomjerna tjelesna težina i pretilost karakterizirani su visokim postotkom masne mase u odnosu na nemasnu masu te su povezani s velikim brojem kroni...