fbpx

Što je fitnes?

Fitnes je najmasovniji oblik korištenja slobodnog vremena u Europi s više od 56 milijuna članova u 2016. godini i zaradom od 26.3 milijarde eura. A što je to fitnes?

Fitnes je termin koji se koristi u svakodnevnom životu, ali ga malo ljudi zna definirati.
Često se može čuti da ljudi za nekog spominju da izgleda fit (tjelesni izgled), da mu je dobar fitnes (kondicijska sprema) ili da idu na fitnes (kad govore o nekoj tjelesnoj aktivnosti).

To su pojmovi koji su se ustalili u komunikaciji i ljudi razumiju na što se ta riječ odnosi. Međutim, za kvalitetno shvaćanje fitnesa, odnosno: da li ste stvarno fit, da li je osoba u dobroj kondiciji te da li stvarno se bavite aktivnošću koja odgovara standardima fitnesa, potrebno je navesti definicije.

Fitnes se definira kao stanje i kao usluga.

Fitnes kao stanje

Za početak, potrebno je podsjetiti se definicije zdravlja.
„Zdravlje je stanje kompletnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili nemoći.” (1)

Dakle, fitnes kao stanje odnosi se na optimalnu kvalitetu tjelesnog i mentalnog sustava te spremnost za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Ciljevi fitnesa su:

1. Smanjenje rizika od nastanka bolesti,
2. Poboljšanje kvalitete života.

Prema WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) svaka četvrta osoba u svijetu nedovoljno aktivna, te se tjelesna neaktivnost navodi kao glavni faktor rizika nastanka nezaraznih bolesti. (2)
Postoje brojni dokazi o dobrobitima tjelesne aktivnosti te o redukciji nastanka tih bolesti redovitom tjelesnom aktivnošću.

Kvaliteta života će se poboljšati ne samo kroz navedene zdravstvene benefite, već kao i rezultat socijalizacije, povećanom energijom i izlučivanjem hormona koji podižu raspoloženje.

Fitnes kao usluga

Fitnes kao usluga odnosi se na centre koji pružaju mogućnost provođenja tjelesne aktivnosti. Takvih centara je veliki broj i bilo koji centar u kojem se provodi tjelesna aktivnost može se registrirati kao fitnes centar.

Posebna grana fitnesa kao usluge je zdravstveno usmjereni fitnes.
Kako bi aktivnost bila klasificirana kao zdravstveno usmjerena aktivnost, ona mora biti u skladu s ciljevima. Mora imati za cilj smanjenje rizika od nastanka bolesti i poboljšati kvalitetu života. Sukladno tome, centri koji ne provode te aktivnosti ne mogu biti klasificirani kao zdravstveno usmjereni fitnes centri.

Komponente zdravstveno usmjernog fitnesa su:

1. Sastav tijela
2. Mišićna izdržljivost
3. Kardiorespiratorna izdržljivost
4. Fleksibilnost
5. Snaga

Da bi se utvrdilo u kojoj komponenti postoji deficit, potrebno je napraviti testiranje. Nakon utvrđenog testiranja, trebalo bi se u početku dominantno posvetiti onoj komponenti za koju postoji najveći deficit, ali ne zapostaviti i ostale. Nakon određenog perioda (par mjeseci) testiranje se ponavlja te se izrađuje novi plan treninga.

Odličan alat za to je FitnessIndex™ (http://fitness-index.com/en/) pomoću kojeg lako možete utvrditi početno stanje, a zatim kreirati plan kojim ćete unaprijediti zdravlje te nakon zadanog perioda provjeriti rezultate.
Cilj je suradnja s liječnicima. Liječnici će pacijente usmjeravati u centre koji imaju certifikat te će se tako provoditi zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost. Sustavnom dijagnostikom, planiranim i kontroliranim planom i programom tjelesna aktivnost će služiti svojoj svrsi – zdravom i i kvalitetnom životu!

Zaključak:

Fitnes industrija raste, procjena je da će do 2025. godine imati 80 milijuna članova u Europi.
Organiziranim i stručnim pristupom tjelesnoj aktivnosti može se smanjiti rizik od bolesti i poboljšati kvaliteta života, bez da pritom dođe do ozljeda ili negativnih nuspojava.

Literatura

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/

2. http://www.europeactive.eu/

3. http://www.who.int/about/mission/en/

prijavi se za blog
blog prijava na newsletter

Autor bloga

Filip Sabol

Filip Sabol, mag. cin.

Magistar kineziologije s usmjerenjem kondicijska priprema sportaša. Student poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.  Autor je utjecajnih znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na velikom broju konferencija te usavršanja i radionica u području kineziologije. Filip ima višegodišnje iskustvo u vođenju individualnih i grupnih treninga te je koordinator edukacije i dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2017. godine.

Povezani blogovi